Författararkiv: Anders

NYHETSBREV 2/2019 (13 juni 2019)

MIDSOMMAR

Snart är det midsommar. Bästa stället i skärgården att fira midsommar är på vår klubbholme! Firandet börjar klockan 10 på midsommarafton och pågår i flera dagar.  Det händer massor med saker och brukar vara mycket trevligt. Börja planera färden redan nu! De flesta brukar anlända på torsdagen.

Se mer information och schema här:

https://www.albano.se/medlemmar/kalender/  

Har du aldrig varit på klubbholmen är det dags nu. Position och mer information här:
https://www.albano.se/klubbholmen/

Mycket välkomna!

KLUBBHOLMEN

Alla är hjärtligt välkomna till vår fina klubbholme under hela båtsäsongen! Vi ber er dock lämna plats på Knuttebryggan (den långa bryggan) vid två tillfällen. Den 9 juli kommer Saga-klubben på besök med ett antal båtar under sin eskader och den 26 och 27 juli har Oxelöklubben träff och fest.

Den 3 augusti är det kräftknytis och den 7 september arbetshelg med surströmmingsknytis.

SWISH

Swish är ett förträffligt betalningssätt och kassören påpekar att det gärna får användas för småbetalningar till klubben. ABK:s Swish-nummer är: 123 326 21 51.

PARKERING

Bilar som ställs på hamnplan måste ha ett parkeringstillstånd med medlemsnummer under vindrutan. Detta är för att vi ska kunna få tag på ägaren om behov uppstår att till exempel flytta bilen. Om du har gäster med på båtturen kan dessa också parkera om en lapp med samma medlemsnummer läggs fram. Se till att du parkerar så att du inte hindrar Doppingens framfart till och från upptagningsrampen och inte står i vägen på annat sätt. Saknar du parkeringstillstånd, kontakta styrelsen eller Bamse.

Passiva medlemmar får ej utnyttja hamnplan som parkeringsplats utom vid tillfälliga besök.

NATTVAKT

Vi påpekar att nattvakten är den viktigaste skyldighet du har som medlem och att förseelser inte ses med blida ögon. Ett nattvaktspass ska vara minst åtta timmar långt och fullgöras mellan klockan 21 och 09. Tiden räknas från första streckkodsmarkeringen till den sista. Dessutom ska regelbunden rondering utföras. De nyligen beslutade extra avgifterna vid förkortat pass tillämpas.

BÅTVAGNAR

Som vi meddelat åtskilliga gånger gäller ovillkorligen att samtliga båtvagnar som förvaras på hamnplan ska vara tydligt märkta med namn och telefonnummer, samt absolut inte får vara låsta! Vi måste kunna få tag på ägaren eller flytta vagnen vid behov. Det syndas rejält mot detta. Flytta vagnen någon annanstans om ni inte vill följa våra regler.

REN BÅTBOTTEN

Vi påminner om att alla båtar i ABK enligt beslut på medlemsmöte måste vara fria från giftfärg vid utgången av år 2021. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till höstens blästringsomgång, som blir den sista med LOVA-bidrag. Båtar med med tenn på skrovet (se mätlistan på anslagstavlan) måste avlägsna sin bottenfärg omedelbart, eftersom det är olagligt att ens ha sådana båtar i vattnet. Några officiella gränsvärden för hur mycket tenn som får finnas på skrovet finns inte, men miljöförvaltningen i Stockholms Stad har under våren utkommit med ett rådgivande referensvärde. Båtar med en tennhalt överstigande 100 μg/cm2 bör saneras snarast.

En del av kostnaden för blästring och egen epoximålning av botten ersätts av det LOVA-bidrag vi har erhållit från Länsstyrelsen, så långt det räcker. Skicka ett e-postmeddelande för anmälan!  Tennbåtar prioriteras.

Ni som har träbåtar måste välja någon annan metod än blästring, det vill säga slipning eller skrapning. Spärrfärg är inte att rekommendera och myndigheterna avråder. Se vad vårt båtförbund SMBF skriver om detta här: http://jbs.nu/wp-content/uploads/2019/05/Nyhetsbrev-maj.pdf.

SÄKER HAMN

Albano Båtklubb är en av försäkringsbolaget If certifierad Säker Hamn tack vare att vi jobbar aktivt med att förebygga stöld och skador. Att arbeta för en tryggare hamn lönar sig – och därför ger If också 25 procents rabatt på alla båtförsäkringar. Läs mer om Säker Hamn och räkna pris med rabatt här.

Hos If kan du välja mellan vanlig båtförsäkring eller den mer utökade Stor Båtförsäkring. Det är samma grundskydd i båda försäkringarna, men med Stor Båtförsäkring får du ett extra skydd för båten och de ombord. Till exempel ingår ett extra maskinskydd för motorer yngre än tolv år och alla ombord har en olycksfallsförsäkring.

Du kan också få prisuppgift genom att ringa 0771-655 655 eller e-posta kundservice@if.se. Har du redan din båt försäkrad hos If? Meddela bolaget via telefon eller e-post så lägger de in rabatten.

SOMMAR PÅ SJÖN!

Det blev tyvärr mycket förmaningar i detta nyhetsbrev, men vi avslutar positivt. Vi önskar alla medlemmar en underbar båtsommar! Vi kanske ses vid bryggorna på klubbholmen?

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

NYHETSBREV 1/2019 (25 februari 2019)

ÅRSMÖTE

Vi har hållit årsmöte med ett mycket gott deltagande. Styrelsen är i princip intakt, med ett undantag: Ny hamnkapten är Jenny Sjöborg. Telefonnummer till styrelsemedlemmarna kan som vanligt hittas på webbplatsen efter inloggning. E-post till klubbhuset fungerar också bra.

ÅRETS FAKTUROR

Årets fakturor har gått ut till samtliga medlemmar. De flesta får fakturan via e-post, kolla din skräppost om du inte fått den. Båtunionen meddelar också att de just nu har problem med att Telia blockerar e-post från BAS. Om du har en telia.com-adress och inte har fått någon faktura, logga in i BAS och ta del av den där. Att fakturan inte kommit fram godtas inte som skäl för utebliven betalning – alla medlemmar är skyldiga att känna till att avgiften ska vara betald senast 31 mars.

 

Den som inte har betalat sin avgift i tid har enligt stadgarna valt att lämna klubben! Behöver du av något skäl anstånd eller uppdelning av betalningen krävs att du kontaktar kassören eller ordföranden i god tid före sista mars (ansökan om detta ska enligt stadgarna vara skriftlig, men e-post går bra).

 

Observera att OCR-nummer ska användas för inbetalningen, eftersom det minskar kassörens redan höga arbetsbelastning. Skulle fakturan mot förmodan innehålla något fel, kontakta styrelsen. Vi krediterar då hela fakturan och skickar en ny – med nytt OCR-nummer.

 

NATTVAKTSBOKNING

Det är snart dags att boka årets nattvaktspass. Aktiva medlemmar under 70 år är skyldiga att genomföra två nattvaktspass under året och bokningen hålls öppen under mars månad.

 

 • Bokning av nattvaktspass görs via vårt medlemsregister hos Svenska Båtunionen, https://bas.batunionen.se.
 • Nattvaktsbokningen är öppen från 1 mars till 31 mars. För bokning utanför denna period, kontakta styrelsens nattvaktsansvarige, Lars Thorell.
 • Varje nattvaktspliktig medlem ska boka två pass, av vilka maximalt ett får vara en fredag.
 • De som inte själva bokar sina nattvaktspass kommer att tilldelas lediga nätter, utan pardon.

 

Se också vår hamnordning för mer information.  Instruktioner för nattvaktstjänsten finns här: https://www.albano.se/nattvakten/ (inloggning krävs).

Om du har problem med inloggning eller någonting annat, kontakta styrelsen på denna e-postadress, så får du snabb hjälp.

SJÖSÄTTNING

Det kommer en vår! Just nu kan man nästan tro att den redan är här. Årets sjösättningar är sedan en tid schemalagda i BAS.

BLÄSTRING

Vi påminner också om att alla båtar i ABK enligt beslut på medlemsmöte måste vara fria från giftfärg vid utgången av år 2021. Höstens blästringsomgång blev tyvärr inställd på grund av för få anmälningar, men det blir en ny, sista chans att blästra med rabatt i år. Vi prioriterar som tidigare båtar med tenn på skrovet (se mätlistan på anslagstavlan), eftersom det är olagligt att ens ha sådana båtar i vattnet. Men blir det platser över finns det utrymme för andra. En del av kostnaden för blästring och egen epoximålning av botten ersätts av det LOVA-bidrag vi har erhållit från Länsstyrelsen, så långt det räcker. Skicka ett e-postmeddelande för anmälan. Naturligtvis går det också bra att själv göra båten giftfri för hand med någon annan metod.

WEBBPLATSEN

Vår webbplats, www.albano.se, har genomgått en del förändringar tack vare insatser av informationsgruppen. Den ser ut ungefär som vanligt vid första anblicken, men saker och ting har flyttats runt lite för att vara lättare att hitta. Den är primär källa för bestående information och kompletteras emellanåt med sådana här e-postutskick. Alla gamla nyhetsbrev kan också hittas på webben. Om du har Facebook, gå gärna också med i vår Facebook-grupp – den är både trevlig och en sekundär källa till information.

Inloggningsuppgifter

BAS – alla har en personlig inloggning. Ett nytt lösenord kan beställas på inloggningssidan (https://bas.batunionen.se) om du glömt det.

Albano.se – inloggningen är gemensam för alla. Användarnamn: abk  Lösenord: abk05

Hamnens wi-fi –  Hej hopp ABK!

 

ÄNDRINGAR

Har du bytt adress, telefonnummer eller e-postadress? Har du kanske till och med planer på att byta båt måste du vara medveten om att du måste kontakta styrelsen först. Vi vill ha alla ändringar skriftligt – skicka ett e-postmeddelande till klubbhuset@albano.se. Det finns numera också möjlighet att själv anmäla ändringar i BAS – en sådan ändring måste godkännas av styrelsen innan den träder i kraft. Vill du ändra eller avsluta ditt medlemskap, använd formuläret på webbsidan.

 

BÅTMÄSSA

Lördagen den 2 mars öppnar Allt för Sjön! Vi ses väl där?

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

NYHETSBREV 3/2018 (14 juni 2018)

MIDSOMMAR

Snart är det midsommar. Bästa stället i skärgården att fira midsommar är på vår klubbholme! Firandet börjar klockan 10 på midsommarafton och pågår i flera dagar.  Det händer massor med saker och brukar vara mycket trevligt. Börja planera färden redan nu! De flesta brukar anlända på torsdagen.

Se mer information här:

https://www.albano.se/medlemmar/kalender/  (kräver inloggning, abk/abk05 som alltid)

Har du aldrig varit på klubbholmen är det dags nu. Position och mer information här:
https://www.albano.se/klubbholmen/

Hjärtligt välkomna!

 

GDPR

Hysterin med den nya europeiska dataskyddslagen kan väl knappast ha undgått någon. Naturligtvis gör även ABK sitt bästa för att följa lagen. En integritetspolicy finns på webbplatsen, alla nya medlemmar får skriva på att de accepterar lagring av persondata och för befintliga medlemmar är datalagringen densamma som tidigare:

I ABK hanterar vi medlemmarnas och familjemedlemmarnas personuppgifter med avtalsförhållandet mellan föreningen och medlemmarna som grund. För detta använder vi Båtunionens system BAS. Alla medlemmar kan själva logga in och kontrollera vilka uppgifter som finns lagrade, samt anmäla ändringar. Ändamålet med lagringen är att kunna ha kontroll över medlemmar, båtar, båtplatser, nycklar, skåp och avgifter, samt för att kunna skicka fakturor.

De uppgifter som lagras är namn, adresser, telefonnummer och födelsedatum, samt i en del fall yrke. Du kan när som helst anmäla felaktiga uppgifter till styrelsen och har rätt att framföra klagan till Datainspektionen om du anser att dina uppgifter inte rättas på begäran, eller att de används felaktigt.

Informationen lagras så länge du är medlem eller har ett kvarvarande avtalsförhållande. Uppgifterna lämnas inte ut och de enda utöver klubbens funktionärer som har tillgång till dem är funktionärer hos vårt förbund SMBF och Svenska Båtunionen.

 

BÅTVAGNAR

När styrelsen för några år sedan beslutade att tillåta båtvagnar (trailers) på hamnplan hade vi mindre ekipage som är enkla att flytta för hand i åtanke. Vi kunde inte drömma om att det skulle börja dyka upp enorma fleraxlade vagnar som är otympliga, i vägen och inte kan hanteras med handkraft. Vi har därför insett att vi måste tänka om och börja fasa ut de större vagnarna. Du som har en sådan, tänk efter om den verkligen behövs. Vinteruppläggning med Doppingen är enkelt och blir dessutom billigare, eftersom du inte behöver betala för det extra utrymme vagnen tar.

Vi ska försöka göra utfasningen i en takt som innebär möjlighet för trailerägare att ställa om, men förbered er på att större båtvagnar antagligen inte kommer att tillåtas. Hamnkaptenerna avgör vad som är en rimlig storlek.

För alla som har trailer på hamnplan gäller ovillkorligen redan nu att den ska vara tydligt märkt med namn och telefonnummer, samt absolut inte får vara låst!

 

REN BÅTBOTTEN

Vi påminner om att alla båtar i ABK enligt beslut på medlemsmöte måste vara fria från giftfärg vid utgången av år 2021. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till höstens blästringsomgång. Vi prioriterar i år båtar med tenn på skrovet (se mätlistan på anslagstavlan), eftersom det är olagligt att ens ha sådana båtar i vattnet. Men blir det platser över finns det utrymme för andra. En del av kostnaden för blästring och egen epoximålning av botten ersätts av det LOVA-bidrag vi har erhållit från Länsstyrelsen, så långt det räcker. Skicka ett e-postmeddelande för anmälan!

 

SÄKER HAMN

Albano Båtklubb är en av försäkringsbolaget If certifierad Säker Hamn tack vare att vi jobbar aktivt med att förebygga stöld och skador. Att arbeta för en tryggare hamn lönar sig – och därför ger If också 25 procents rabatt på alla båtförsäkringar. Läs mer om Säker Hamn och räkna pris med rabatt här.

Hos If kan du välja mellan vanlig båtförsäkring eller den mer utökade Stor Båtförsäkring. Det är samma grundskydd i båda försäkringarna, men med Stor Båtförsäkring får du ett extra skydd för båten och de ombord. Till exempel ingår ett extra maskinskydd för motorer yngre än tolv år och alla ombord har en olycksfallsförsäkring.

Du kan också få prisuppgift genom att ringa 0771-655 655 eller e-posta kundservice@if.se. Har du redan din båt försäkrad hos If? Meddela bolaget via telefon eller e-post så lägger de in rabatten.

 

UT PÅ SJÖN!

Vi har redan haft sommar ett bra tag och förhoppningsvis har de flesta redan hunnit njuta av båtlivet. Vi hoppas att fortsättningen blir lika bra och att ni får en underbar båtsommar! Vi kanske ses vid bryggorna på klubbholmen?

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

NYHETSBREV 2/2018 (12 april 2018)

1 MAJ

Sedvanlig sillunch med efterföljande auktion kommer att avhållas den 1 maj. Vi uppmanar alla att lämna in auktionsprylar! Det kan vara fullt fungerande saker till båten som du inte längre behöver, men också vad som helst annat som är säljbart. Auktionen är ett trevligt inslag och ger klubben lite pengar till andra roliga aktiviteter. Ge dina saker till någon i styrelsen eller till Bamse.

Samling på hamnplan klockan 12 medförande egen sill och lämpliga tillbehör! Klädsel blåställ. Passiva medlemmar är självklart också välkomna!

NATTVAKT

Nattvaktssäsongen har inletts och alla har bokat sina pass eller fått dem tilldelade. Automatisk påminnelse går ut med e-post och sms från BAS. Observera att du ska vara på plats i åtta timmar mellan klockan 21.00 och 09.00 och att städning av klubbhuset ingår i sysslorna! Komplett instruktion finns här: https://www.albano.se/medlemmar/nattvakt/ (kräver inloggning).

Observera att streckkodsläsaren ovillkorligen ska bäras om halsen! Vi vill inte ha en upprepning av tidigare händelse, då läsaren (som kostar flera tusen kronor) hamnade på sjöbotten. Upplever du något som helst problem med läsaren, rapportera detta och använd det gamla stämpeluret parallellt för att bevisa att du varit där.

SJÖSÄTTNING

Isen är borta och årets sjösättningar påbörjas snart, till att börja med lite testkörning och tömning av vägen till rampen kommande helg. Sedan drar det igång på allvar den 21 april. Datum meddelades redan i höstas och sjösättningarna är schemalagda i BAS sedan i december. Automatiska påminnelser skickas ut från BAS med både e-post och sms, svara inte på dessa. Planen är också att försöka skicka ut en specificerad påminnelse till var och en.

Se till att din båt är klar när det är dags! Sjösättningsdagen ska du vara på plats klockan 09.00 medförande bevis på betald årsavgift (om detta inte redan finns registrerat i BAS) och försäkringsbesked, samt med elmätaren redo för avläsning. Kontakta dagens tjänstgörande planerare. Är du inte på plats eller kan sjösätta gäller fastlagda extra avgifter: https://www.albano.se/medlemmar/avgifter/

REGELÄNDRINGAR

Styrelsen har beslutat om mindre ändringar i hamnordningen och större ändringar i ordningsreglerna för klubbholmen. Dessa publiceras på www.albano.se så snart informationsgruppen hinner med. För klubbholmen är den viktigaste förändringen att alla båtar som inte har egen båtplats i hamnen i Albano räknas som gästande båtar och ska erlägga gästavgift.

I samband med detta har styrelsen också beslutat att tills vidare inte bevilja några nya övergångar till passivt medlemskap. Systemet är föråldrat och fyller inte längre den funktion det en gång hade. En stadgeändring kommer att föreslås till hösten.

BETALNING

Betalningstiden för årets avgifter gick ut den sista mars, men i år har betalningsviljan varit extremt låg – det är många inbetalningar som fortfarande saknas. Den som inte har betalat sin avgift i tid har enligt stadgarna valt att lämna klubben!  Det är fullständigt oacceptabelt i en ideell förening att över 100 000 kronor ännu inte är betalade och vi kommer att skärpa till uppföljningen av detta rejält. Sena betalare kommer att extrafaktureras stipulerad avgift och sker ingen bättring kommer stadgarna att tillämpas.

Ursäkter om saknad faktura kommer inte att accepteras. Vi meddelade redan i föregående nyhetsbrev i slutet av februari att fakturorna gått ut och det går också att se fakturan i BAS.

BLÄSTRING

Vi påminner om att alla båtar i ABK enligt beslut på medlemsmöte måste vara fria från giftfärg vid utgången av år 2021. Många som har läst Båtliv undrar säkert om det fortfarande är aktuellt med blästring och det är det. Vad artikeln handlar om är riskerna för en värre förorening av miljön av blästringen beroende på felaktiga metoder än om färgen får sitta kvar på båten. Vi för en kontinuerlig dialog med Miljöförvaltningen i Stockholms Stad och om ingenting plötsligt förändras räknar vi med att genomföra höstens blästringsomgång för att utnyttja redan beviljade LOVA-bidrag.

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till höstens blästring. Alla som enligt bottenmätningen har tennrester kvar på båten har fått personliga meddelanden och dessa båtar kommer att prioriteras, eftersom det egentligen är olagligt att ens sjösätta dem. Ungefär hälften av kostnaden för blästring och egen epoximålning av botten ersätts av det LOVA-bidrag vi har erhållit från Länsstyrelsen, så långt det räcker. Skicka ett e-postmeddelande för anmälan!

Planerad tidpunkt är någon gång i mitten av september och du måste kunna vara personligen närvarande vid blästringen av din båt och den efterföljande bortskyfflingen av sand.

Följande är anmälda till årets blästring (rätta oss om vi har fel):
Jens Lundqvist
Seppo Koskela
Staffan Nilsson

PARKERING

Vi påminner igen om att vi inte längre har några parkeringsplatser utanför staketet. Betala för all parkering utanför området för att slippa böter eller parkera innanför staketet i den mån det är möjligt. Under sjösättningar är parkering på hamnplan inte tillåten!

Från och med i år inför vi också ett parkeringskort inne på hamnområdet. Detta ska placeras synligt under vindrutan och skälet är att vi ska kunna se att en bil är behörig att stå hos oss, samt kunna komma i kontakt med ägaren vid problem eller behov av flyttning. Korten administreras av Göran ”Bamse” Hansson, kontakta honom när ni är på plats i hamnen. På kortet står endast medlemsnummer, inte namn. Har ni gäster med er i båten, som också parkerar på hamnplan, lägg en lapp med samma nummer i den bilen.

MILJÖHÄNSYN

Nu när vårrustningen är i full gång vill vi återigen påpeka att medlemskap i Albano Båtklubb enligt stadgarna innebär skyldighet att ta hänsyn till miljön. Detta är också reglerat i lag (Miljöbalken), samt i vår hamnordning, som alla medlemmar måste följa. Kort sammanfattning av det viktigaste:

 • Vid slipning , skrapning och målning får färgrester inte hamna på marken, utan ska samlas upp och lämnas i tunnan för färg i vår miljöstation. Samma sak gäller olja och bränsle. Presenning under båten vid allt arbete, med andra ord!
 • Båtar där motorns sjövattensystem konserverats med glykol får absolut inte sjösättas utan att glykolvattnet först omhändertagits och tömts i därför avsedd behållare i klubbens miljöstation.
 • Endast för ostkusten godkända bottenfärger får användas på klubbens båtar. Från och med år 2022 får giftig bottenfärg över huvud taget inte förekomma på ABK:s båtar, så varför inte börja redan nu?

I sammanhanget kan det vara värt att påpeka att det är viktigt att vår miljöstation sköts och att allt avfall placeras i korrekt behållare, annars drabbas vi av dryga avgifter för sortering och separering. Batteriboxen är endast avsedd för gamla blybatterier, inte för allsköns skräp!

ÄNDRINGAR

På förekommen anledning vill vi återigen påpeka att det inte är tillåtet att byta båt utan att kontakta styrelsen först – båtplatsen måste stämma, vi måste ha korrekta uppgifter i registret och det kan bli fråga om tilläggsfakturering om den nya båten är större.

Har du bytt adress, telefonnummer eller e-postadress? Vi vill ha alla ändringar skriftligt – skicka ett e-postmeddelande till klubbhuset@albano.se. Det finns numera också möjlighet att själv anmäla ändringar i BAS – en sådan ändring måste godkännas av styrelsen innan den träder i kraft. Vill du avsluta ditt medlemskap, använd formuläret på webbsidan.

INLOGGNING

Du har väl koll på att vi har en webbplats med massor av användbar information: www.albano.se. En hel del av informationen är bara tillgänglig för medlemmar efter inloggning. Vi har dessutom en sluten Facebook-grupp för medlemmar, där det dyker upp en del information och där du kan hålla kontakt med dina klubbkamrater.

Vi upprepar den information som står i alla nyhetsbrev och som alla redan borde känna till:

BAS – alla har en personlig inloggning. Ett nytt lösenord kan beställas på inloggningssidan (https://bas.batunionen.se) om du glömt det.

Albano.se – inloggningen är gemensam för alla. Användarnamn: abk  Lösenord: abk05

Hamnens wi-fi –  Hej hopp ABK!

SNART SOMMAR

Det kanske är svårt att tro i den här nattkylan, men det kommer en sommar… J

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

NYHETSBREV 1/2018 (26 februari 2018)

ÅRSMÖTET

Vi har nyligen haft årsmöte, där en stor del av styrelsen omvaldes och därmed är oförändrad sedan föregående år. Fullständigt protokoll kommer, så snart det justerats, som vanligt att finnas att läsa på webbsidan, där ni hittar samtliga protokoll under rubriken Dokument i menyn Medlemmar.

 

HÖJD MEDLEMSAVGIFT

Någon vecka efter novembermötet bestämde sig Idrottsnämnden i Stockholms stad plötsligt för att höja hyran för våra pontonbryggor till nästan det dubbla. Med anledning av detta beslutade årsmötet om en höjning av våra avgifter. Medlemsavgiften går upp från 1300 kronor till 2000 kronor och kvadratmeteravgiften höjs från 220 kronor till 250 kronor.

Årets fakturor har gått ut till samtliga medlemmar. De flesta får fakturan via e-post, kolla din skräppost om du inte fått den och hör av dig om den saknas.  Vi vill påpeka att betalning ska göras senast sista mars. Den som inte har betalat sin avgift i tid har enligt stadgarna valt att lämna klubben! Behöver du av något skäl anstånd eller uppdelning av betalningen krävs att du kontaktar kassören eller ordföranden i god tid före sista mars (ansökan om detta ska enligt stadgarna vara skriftlig, men e-post går bra).

Observera också att vi numera utnyttjar OCR-nummer för inbetalningen. Detta ska användas, eftersom det minskar kassörens redan höga arbetsbelastning. Skulle fakturan mot förmodan innehålla något fel, kontakta styrelsen. Vi krediterar då hela fakturan och skickar en ny – med nytt OCR-nummer.

 

NATTVAKTSBOKNING

Det är snart dags att boka årets nattvaktspass. Aktiva medlemmar under 70 år är skyldiga att genomföra två nattvaktspass under året och bokningen hålls öppen under mars månad.

 • Bokning av nattvaktspass görs via vårt medlemsregister hos Svenska Båtunionen, https://bas.batunionen.se.
 • Nattvaktsbokningen är öppen från 1 mars till 31 mars. För bokning utanför denna period, kontakta styrelsens nattvaktsansvarige, Lars Thorell.
 • Varje nattvaktspliktig medlem ska boka två pass, av vilka maximalt ett får vara en fredag.
 • De som inte bokar sina nattvaktspass kommer att tilldelas lediga nätter, utan pardon.

Se också vår hamnordning för mer information.  Instruktioner för nattvaktstjänsten finns här: https://www.albano.se/medlemmar/nattvakt (inloggning krävs).

Om du har problem med inloggning eller någonting annat, kontakta styrelsen på denna e-postadress, så får du snabb hjälp.

 

BOTTENFÄRG

Den 1 december var Happy Boat på plats i hamnen och mätte bottenfärgen på samtliga upplagda båtar, på kommunens bekostnad. Enligt beslut av årsmötet finns en lista med mätresultaten uppsatt på anslagstavlan. På denna anges båtens medelvärden för koppar, zink, tenn och bly.

Enligt tidigare beslut på medlemsmöte ska alla båtar i klubben vara fria från giftig bottenfärg vid utgången av år 2021, så det finns många som måste börja fundera på att rengöra sina bottnar. Men ni som har kvarvarande tenn på era båtbottnar måste vara medvetna om att ni begår ett lagbrott (miljöbalken) redan nu om ni sjösätter er båt. Det innebär nämligen att det finns kvar rester av det oerhört giftiga ämnet TBT, som förbjöds redan 1989. Sedan 2008 gäller totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT på alla svenska fartyg, oavsett storlek och trafik. Det är inte bara förbjudet att applicera bottenfärger som innehåller TBT, utan det får inte alls förekomma på skroven.

Det finns många sätt att avlägsna bottenfärg, till exempel genom slipning eller med hjälp av färgborttagningsmedel och skrapning. Dessa metoder är godkända enligt vår miljöinspektör hos Stockholms stad, under förutsättning att alla som använder dem har erforderlig skyddsutrustning (overall, handskar, andningsmask) och att avfallet samlas upp och spridning till närmiljö och andra människor förhindras (presenning, plastskydd, uppsamlingspåse).  Avfallet räknas som färg och kan lämnas i vår miljöstation.

Det bekvämaste och mest effektiva sättet är blästring. Vi har redan blästrat ett antal båtar i två omgångar med stöd av Länsstyrelsens Lova-bidrag. Det blir ytterligare en blästringsomgång i september, där ni kan räkna med att få en del av kostnaden i bidrag. Till höstens blästring prioriteras tennbåtarna! I andra hand kommer de med extremt höga värden för koppar och zink (>5000). Anmäl er med ett e-postmeddelande till klubbhuset@albano.se.

Bly är ett kapitel för sig. Det är också mycket giftigt, men finns bara på våra träbåtar, som en gång i tiden målades med blymönja. Träbåtar kan inte blästras, utan här är det slipning eller skrapning som gäller.

Vi vill att alla som väljer annan bottenrengöring än blästring informerar styrelsen om detta – samt när det är genomfört.

 

VÅRA PARKERINGSPLATSER

Som förhoppningsvis alla redan är medvetna om har vi inte längre kvar det område utanför staketet som vi använt som parkeringsplatser. Dessa platser är från årsskiftet avgiftsbelagda! Betala för er parkering utanför området för att slippa böter eller parkera innanför staketet i den mån det är möjligt.

Från och med i år inför vi också ett parkeringskort inne på hamnområdet. Detta ska placeras synligt under vindrutan och skälet är att vi ska kunna se att en bil är behörig att stå hos oss, samt kunna komma i kontakt med ägaren vid problem eller behov av flyttning. Korten administreras av Göran ”Bamse” Hansson, kontakta honom när ni är på plats i hamnen. På kortet står endast medlemsnummer, inte namn. Har ni gäster med er i båten, som också parkerar på hamnplan, lägg en lapp med samma nummer i den bilen.

 

ELMÄTARE

Vi har tyvärr fortfarande dålig kontroll över elmätarna – trots goda intentioner blev alla inte avlästa under höstens upptagningar. Vi har inte heller fullständiga uppgifter på vem som har vilken mätare, detta gäller särskilt de senast tillkomna. Vi skulle därför vilja att samtliga som har en elmätare rapporterar in mätarställning och serienummer (inte det ABK-nummer som en del mätare har) till klubbhuset@albano.se.

 

VINTERKONTROLL

Vintern är inte över än. Du tittar väl till din båt då och då och borstar av snö från presenningen?

 

SJÖSÄTTNING
2018 års ordinarie sjösättningar äger rum från 21 april till 13 maj i enlighet med vad som meddelades redan i höstas i samband med upptagningen. Era sjösättningsdatum finns schemalagda i BAS sedan i december – det är bara att logga in och kolla om ni är osäkra.

 

MEDLEMSKORT

Nya medlemskort med årets datum och annan viktig information kommer så småningom att finnas att hämta i klubbhuset – så snart styrelsen haft möte och bestämt årets kalendarium. Kalendariet kommer förstås också att finnas på www.albano.se.

 

ÄNDRINGAR
Har du bytt adress, telefonnummer eller e-postadress? Har du kanske till och med planer på att byta båt måste du vara medveten om att du måste kontakta styrelsen först. Vi vill ha alla ändringar skriftligt – skicka ett e-postmeddelande till klubbhuset@albano.se. Det finns numera också möjlighet att själv anmäla ändringar i BAS – en sådan ändring måste godkännas av styrelsen innan den träder i kraft. Vill du ändra eller avsluta ditt medlemskap, använd formuläret på webbsidan.

 

INLOGGNING

Du har väl koll på att vi har en webbplats med massor av användbar information: www.albano.se. En hel del av informationen är bara tillgänglig för medlemmar efter inloggning. Vi har dessutom en sluten Facebook-grupp för medlemmar, där det dyker upp en del information och där du kan hålla kontakt med dina klubbkamrater.

Vi upprepar den information som står i alla nyhetsbrev och som alla redan borde känna till:

BAS – alla har en personlig inloggning. Ett nytt lösenord kan beställas på inloggningssidan (https://bas.batunionen.se) om du glömt det.

Albano.se – inloggningen är gemensam för alla. Användarnamn: abk  Lösenord: abk05

Hamnens wi-fi –  Hej hopp ABK!

 

BÅTMÄSSA

Lördagen den 4 mars öppnar Allt för Sjön! Vi ses väl där? Delar av styrelsen kommer att finnas på plats lördagen den 10 mars för att få utbildning i SBU:s regi på Stora båtklubbsdagen.

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

NYHETSBREV 4/2017 (15 december 2017)

NOVEMBERMÖTET

Vi har nyligen haft novembermöte, där vi bland annat fick ta del av intressant information om borsttvätt av båtbottnar från en representant för företaget Boatwasher. Det fastlades också en budget för 2018 (mer om det under nästa rubrik) och styrelsen fick förtroendet att använda tillgängliga medel för att inköpa nya bommar, larm/staketskydd och nytt nyckelsystem på det sätt som gagnar klubben bäst. Fullständigt protokoll finns som vanligt att läsa på webbsidan, där ni hittar samtliga protokoll under rubriken Dokument i menyn Medlemmar.

HÖJD BRYGGHYRA

Någon vecka efter novembermötet beslutade Idrottsnämnden i Stockholms stad plötsligt att höja hyran för våra pontonbryggor till nästan det dubbla. Information om detta har redan gått ut till alla medlemmar. Där sprack budgeten och ett beslut om höjda avgifter kommer med största säkerhet att behöva tas på årsmötet den 14 februari. Ökningen av våra kostnader ligger i storleksordningen tusen kronor per aktiv medlem och år.

ARBETSGRUPPER

Novembermötet diskuterade också arbetsgrupperna, där en del fungerar väl och andra mindre bra. Tanken var ursprungligen att alla som vill ska kunna delta i en arbetsgrupp och göra sina insatser för klubben där i stället för exempelvis på städkvällar och liknande. Grupperna ska vara relativt självständiga och utföra sina uppgifter på eget initiativ eller på anmodan av styrelsen. En i varje grupp ska vara sammankallande. En pärm finns på hyllan i klubbhusets hall där utförda timmar ska noteras.

Mötet ansåg att det behövs mer information om vilka grupper som finns och vad arbetsuppgifterna är. Detta är de grupper som finns i dag:

 1. Bryggor, bojar, bommar
 2. Doppingen teknik
 3. El, hamnen och klubbholmen
 4. Fester och arrangemang
 5. Hamnplan
 6. Information, webbplats mm
 7. Klubbholmen
 8. Klubb-båt kajer mm
 9. Miljö och avfall
 10. Myndigheter, hyresvärdar mm
 11. Sjösättning och upptagning
 12. Staket och skåp
 13. Fastighet och vatten, hamnen
 14. Verktyg och maskiner

Ni kan själva se vilken grupp ni tillhör genom att logga in i BAS. Klicka på Boka pass till höger. Klicka sedan på Matrikel (BAS-K) i överkanten. Under Sektioner syns bland annat arbetsgruppen. Ni som inte tillhör någon arbetsgrupp kan anmäla er till styrelsen.

Förslag till förändringar mottages tacksamt, till exempel skriftligen i god tid före årsmötet.

VÅRA PARKERINGSPLATSER

Djurgårdsförvaltningen har valt att säga upp arrendet för det område utanför staketet som vi använt som parkeringsplatser. Dessa platser är från årsskiftet avgiftsbelagda! Styrelsen föredrog att våra medlemmar betalar för sin parkering när de är på plats i hamnen, i stället för att klubben skulle drabbas av en extra kostnad på 96 000 kronor per år och därmed högre medlemsavgifter.

I gengäld har vi förhandlat oss till sänkt arrende.

VINTERKONTROLL

Du tittar väl till din båt då och då under vintern och borstar av snö från presenningen?

SJÖSÄTTNING

2018 års ordinarie sjösättningar äger rum från 21 april till 13 maj i enlighet med det schema som fanns i förra nyhetsbrevet. Alla valde sjösättningshelg när ni bokade upptagning och dessa dagar är schemalagda i BAS. Bara att logga in och kolla datum.

GDPR
Den 18 maj träder EU:s GDPR-förordning i kraft (General Data Protection Regulation). Den ersätter bland annat Personuppgiftslagen (PUL) och innebär mycket stränga regler för behandling av personuppgifter och dryga böter för dem som bryter mot bestämmelserna.

   I ABK hanterar vi medlemmarnas och familjemedlemmarnas personuppgifter med avtalsförhållandet mellan föreningen och medlemmarna som grund. För detta använder vi Båtunionens system BAS. Alla medlemmar kan själva logga in och kontrollera vilka uppgifter som finns lagrade, samt anmäla ändringar. Ändamålet med lagringen är att kunna ha kontroll över medlemmar, båtar, båtplatser, nycklar, skåp och avgifter, samt för att kunna skicka fakturor.

De uppgifter som lagras är namn, adresser, telefonnummer och födelsedatum, samt i en del fall yrke. Du har rätt att framföra klagan till Datainspektionen om du anser att dina uppgifter är felaktiga och inte rättas på begäran, eller att de används felaktigt.

Informationen lagras så länge du är medlem och kan vid utträde tas bort på din begäran. Uppgifterna lämnas inte ut och de enda utöver klubbens funktionärer som har tillgång till dem är funktionärer hos vårt förbund SMBF och Svenska Båtunionen.

Befintliga medlemmar meddelas på detta sätt och kanske vi också kommer att behöva ett skriftligt samtycke från samtliga. Nya medlemmar kommer att få informationen på de inträdeshandlingar de skriver under.

INLOGGNING

På förekommen anledning upprepar vi ånyo den information som står i alla nyhetsbrev och som alla redan borde känna till:

BAS – alla har en personlig inloggning. Ett nytt lösenord kan beställas på inloggningssidan (https://bas.batunionen.se) om du glömt det.

Albano.se – inloggningen är gemensam för alla. Användarnamn: abk  Lösenord: abk05

Hamnens wi-fi –  Hej hopp ABK!

GOD JUL

Vi tillönskar alla ABK:s medlemmar en riktigt god jul!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

 


 

NYHETSBREV 3/2017 (27 augusti 2017)

ARBETSHELG

Nu på lördag och söndag den 2 och 3 september är det arbetshelg på klubbholmen. Kom dit och hjälp till att klyva ved, fälla träd, reparera, städa och fixa i trevligt sällskap. En insats på klubbholmen räknas som två städkvällar i hamnen.

SURSTRÖMMING

På kvällen den 5 september är det dessutom traditionell surströmmingsknytis i storstugan på klubbholmen. De som inte gillar sådant kan självklart äta något annat.

HAVSTULPANER

Havstulpanvarning är utfärdad för Stockholmsområdet. Dags att tvätta båtbotten!

SVÄNGDÖRR?

När du lämnar hamnen, kontrollera om du är sist och lås i så fall klubbhuset och verkstaden! Det har till och med förekommit att körgrinden hittats öppen…

TORRSÄTTNING

Upptagningsschemat är som vanligt aktivt sedan den 15 augusti. Bokningen görs i BAS, precis som för nattvakten.

Nu ber vi er läsa följande mening minst tre gånger:

NÄR NI BOKAR UPPTAGNINGSDAG VÄLJER NI SAMTIDIGT SJÖSÄTTNINGSHELG!

Ni har alltså ungefär ett halvår på er att se till att ni kan vara närvarande när båten ska i sjön. Sjösättningsschemat kommer att skapas efter att upptagningarna är avslutade. Vi kommer att vara synnerligen restriktiva med ändringar.

Bokningen är öppen från 15 augusti till 29 september, logga in på bas.batunionen.se. Det finns tre olika scheman att välja mellan:

 • Upptagning 2017
 • Upptagning 2017 önskas ej
 • Upptagning 2017 själv med trailer

(De två sistnämnda är bara för information till klubbens funktionärer, så bry er inte om det fiktiva datumet. Men skriv gärna en kommentar.)

Som vanligt gäller följande:

 1. Om du väljer att gå upp tidigt på hösten kommer din båt att hamna bakom andra båtar och din sjösättning blir därmed sen, eftersom du inte kan sjösätta förrän framförliggande båtar är sjösatta.
 2. Om du i stället väljer att ta upp din båt sent kommer du att hamna långt fram och måste därmed vara klar tidigt med vårrustningen och kunna sjösätta för att inte ligga i vägen för andra medlemmar!

Upptagning 2017

Sjösättning 2018

Blästringsbåtar

19 + 20 maj

30 september + 1 oktober

12 + 13 maj

7 + 8 oktober

5 + 6 maj

14 + 15 oktober

28 + 29 april

21 + 22 oktober

21 + 22 april

Samtliga måste teckna sig för ett upptagningsdatum. Om du inte gör det eller gör en särskild överenskommelse kan du inte räkna med att få upp din båt på hamnplan till vintern. Det är också viktigt att meddela om båten inte ska tas upp alls eller om du själv tar upp med trailer. Det finns särskilda scheman för detta. Små båtar som kan ligga i det lilla uppförslutet mot det långa staketet bör anmäla sig för tidig upptagning.

Se också över dina bockar, smörj stöttor och gängor och skruva ner stöttorna i botten! Ett krav för att båten ska tas upp är att bockarna är stort och tydligt märkta med båtägarens namn! Detta gäller även trailrar. Det är viktigt för att det snabbt ska gå att få tag på rätt person om något händer under vintern. Se också till att din elmätare finns till hands för avläsning vid upptagningen!

INLOGGNING

På förekommen anledning upprepar vi ånyo den information som alla redan borde känna till:

 • BAS – alla har en personlig inloggning. Ett nytt lösenord kan beställas på inloggningssidan om du glömt det.
 • Albano.se – inloggningen är gemensam för alla. Användarnamn: abk  Lösenord: abk05
 • Hamnens wi-fi –  Hej hopp ABK!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

 

Nyhetsbrev 2/2017 (23 april 2017)

1 MAJ

Sedvanlig sillunch med efterföljande auktion kommer att avhållas den 1 maj. Vi uppmanar alla att lämna in auktionsprylar! Det kan vara fullt fungerande saker till båten som du inte längre behöver, men också vad som helst annat som är säljbart. Auktionen är ett trevligt inslag och ger klubben lite pengar till andra roliga aktiviteter. Ge dina saker till någon i styrelsen.

Samling på hamnplan klockan 12 medförande egen sill och lämpliga tillbehör! Klädsel blåställ. Passiva medlemmar är självklart också välkomna!

NATTVAKT

Nattvaktssäsongen har inletts och alla har bokat sina pass eller fått dem tilldelade. Observera att du ska vara på plats i åtta timmar mellan klockan 21.00 och 09.00 och att städning av klubbhuset ingår i sysslorna! Komplett instruktion finns här: https://www.albano.se/medlemmar/nattvakt/

(Kräver inloggning: abk/abk05)

Observera att streckkodsläsaren ovillkorligen ska bäras om halsen! Vi vill inte ha en upprepning av tidigare händelse, då läsaren (som kostar flera tusen kronor) hamnade på sjöbotten.

ÄNDRINGAR I BAS

Måndag 24 april sker en uppdatering av BAS. Det som kommer att synas mest är en ny startsida för användare utan administratörsbehörighet, alltså ”vanliga” klubbmedlemmar. Den innehåller en överblick av egna data hos klubben samt en avdelning med ”snabblänkar”. Snabblänkarna ger förklaringar och instruktioner anpassade efter hur en vanlig medlem använder BAS. De ger också ingång till de vanliga avdelningarna för medlem – Mina fakturor, ”Matrikeln” (om klubben valt att visa den), ”Boka pass” och ”Kö”.

Sedan en efterfrågad nyhet – ”Ändra mina uppgifter”. Det är en modererad ändringsfunktion, vilket innebär att medlemmen skickar in ett formulär med ändrade uppgifter (det går också att anmäla ny båt). När en klubbadministratör sedan går in i BAS-K kommer han att se ett meddelande om att det finns väntande ändringar. Administratören granskar ändringarna och godkänner eller förkastar dem.

Använd gärna denna funktion vid ändringar! Det underlättar för styrelsen. Inloggningen finns som vanligt på http://bas.batunionen.se.

UPPHITTAD JACKA

Klubbholmsintendenten har hittat en jacka i köket vid sovhytterna, innehållande bland annat en plånbok. Ägaren, som heter Christoffer, är inte klubbmedlem. Har någon haft en gäst på holmen som gått hem halvklädd? Kontakta Kim.

SJÖSÄTTNING

Årets sjösättningar har påbörjats lite försiktigt och drar igång på allvar nästa helg. Se till att din båt är klar när det är dags! Sjösättningsschema finns i BAS och dagarna meddelades redan i höstas. Vi påminner om att extra avgift utgår för den som inte är på plats schemalagd dag eller om båten måste flyttas för att den inte är klar (https://www.albano.se/medlemmar/avgifter/).

REN BÅTBOTTEN

Vi påminner om att alla båtar i ABK enligt beslut på medlemsmöte måste vara fria från giftfärg vid utgången av år 2021. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till höstens blästringsomgång. Hälften av kostnaden för blästring och egen epoximålning av botten ersätts av det LOVA-bidrag vi har erhållit från Länsstyrelsen, så långt det räcker. Skicka ett e-postmeddelande för anmälan! Om väldigt många anmälningar inkommer prioriteras båtar byggda före 1990, som potentiellt kan ha det mycket farliga ämnet TBT kvar på skrovet. Stockholms Stad kommer att mäta innehållet i bottenfärgen på samtliga klubbens båtar. Denna åtgärd är redan påbörjad för klubbar i Mälaren och när det är klart fortsätter man med klubbar i saltsjön.

Följande är anmälda till årets blästring (rätta oss om vi har fel):

Leif Blom
Pirjo Demelou
Hans Lundén
Jan-Henrik Malmsjö
Leif Salander
Christer Sjöborg
Roger West

PARKERINGSKORT

Har du hämtat ditt parkeringskort för 2017? Kortet krävs för att du ska slippa böter från Q-Park på våra egna parkeringsplatser utanför grinden och under träden ovanför. Korten finns i en pärm på hyllan utanför hamnkontoret. Ta ett kort och skriv namn och telefonnummer på kvarvarande blad.

Observera att våra parkeringsplatser inte är avsedda för långtidsparkering. Det har vi för få platser för. Parkera smart, så att fler får plats! All parkering på universitetets område är avgiftsbelagd.

MILJÖHÄNSYN

Nu när vårrustningen är i full gång vill vi återigen påpeka att medlemskap i Albano Båtklubb enligt stadgarna innebär skyldighet att ta hänsyn till miljön. Detta är också reglerat i lag (Miljöbalken), samt i vår hamnordning, som alla medlemmar måste följa. Kort sammanfattning av det viktigaste:

 • Vid slipning , skrapning och målning får färgrester inte hamna på marken, utan ska samlas upp och lämnas i tunnan för färg i vår miljöstation. Samma sak gäller olja och bränsle. Presenning under båten vid allt arbete, med andra ord!
 • Båtar där motorns sjövattensystem konserverats med glykol får absolut inte sjösättas utan att glykolvattnet först omhändertagits och tömts i därför avsedd behållare i klubbens miljöstation.
 • Endast för ostkusten godkända bottenfärger får användas på klubbens båtar. Från och med år 2022 får giftig bottenfärg över huvud taget inte förekomma på ABK:s båtar, så varför inte börja redan nu?

I sammanhanget kan det vara värt att påpeka att det är viktigt att vår miljöstation sköts och att allt avfall placeras i korrekt behållare, annars drabbas vi av dryga avgifter för sortering och separering. Batteriboxen är endast avsedd för gamla blybatterier, inte för allsköns skräp!

WEBBPLATSEN OCH FACEBOOK

Du har väl koll på att vi har en webbplats med massor av användbar information: www.albano.se. En hel del av informationen är bara tillgänglig för medlemmar efter inloggning. Inloggningsuppgifterna är samma för alla:

abk

abk05

Vi har dessutom en sluten Facebook-grupp för medlemmar, där det dyker upp en del information och där du kan hålla kontakt med dina klubbkamrater.

SNART SOMMAR

Det kanske är svårt att tro i den här kylan, men det kommer en sommar… J

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

 

 

Nyhetsbrev 1/2017 (25 februari 2017)

NATTVAKTSBOKNING

Det är snart dags att boka årets nattvaktspass. Aktiva medlemmar är skyldiga att genomföra två nattvaktspass under året och bokningen hålls öppen under mars månad.

Bokning av nattvaktspass görs via vårt medlemsregister hos Svenska Båtunionen.

 • Nattvaktsbokningen är öppen från 1 mars till 31 mars. För bokning utanför denna period, kontakta styrelsens nattvaktsansvarige, Lars Thorell.
 • Varje nattvaktspliktig medlem ska boka två pass, av vilka maximalt ett får vara en fredag.
 • De som inte bokar sina nattvaktspass kommer att tilldelas lediga nätter, utan pardon.

Se också vår hamnordning för mer information.  Instruktioner för nattvaktstjänsten finns här: https://www.albano.se/medlemmar/nattvakt/

Om du har problem med inloggning eller någonting annat, kontakta styrelsen på denna e-postadress, så får du snabb hjälp.

BRÅTE SOM SKA BORT

Det är dags att börja renovera Doppingens tält och det innebär att vi måste få rent runt tältet. I dagens läge ligger en mängd ställningsvirke/rör och bråte runt tältet. Dessutom finns ett antal svarta 20-litersdunkar inom området som måste bort. Om det är någon som känner ansvar för något av detta material måste det bort, senast den 4 mars.

OBS! Den 5 mars kommer allt överblivet material att kastas eller tas till vara av båtklubben.

ÅRSMÖTE OCH NY STYRELSE

Klubben har haft årsmöte, vilket innebär ganska stora förändringar. Ny sekreterare är Per Montgomery, ny kassör Jan-Henrik Malmsjö, ny hamnkapten Lars Granberg och ny vice hamnkapten Jörgen Sundbaum. Bernt Olander blir kvar i styrelsen, med uppgift att sköta sjö- och torrsättningar och annat som har med Doppingen att göra. Vi är inte farliga, ta gärna ett snack om du har något på hjärtat. Och hjälp de nya styrelsemedlemmarna till en mjukstart genom att sköta dina åligganden!

ÅRSAVGIFT

Årets fakturor har gått ut till samtliga. Kolla din skräppost om du inte fått den och hör av dig om den saknas.  Vi vill påpeka att betalning ska göras senast sista mars. Den som inte har betalat sin avgift i tid har enligt stadgarna valt att lämna klubben! Behöver du av något skäl anstånd eller uppdelning av betalningen krävs att du kontaktar kassören eller ordföranden i god tid före sista mars (ansökan ska enligt stadgarna vara skriftlig, men e-post går bra).

Elförbrukning finns inte med på denna faktura, eftersom avläsningen återigen har fungerat dåligt. Vi gör ett nytt försök vid sjösättningen och en tilläggsfakturering.

Observera också att vi numera använder OCR-nummer för inbetalningen.

MEDLEMSKORT

Nya medlemskort med årets datum och annan viktig information kommer så småningom att finnas att hämta i klubbhuset – så snart styrelsen haft möte och bestämt årets kalendarium. Kalendariet kommer förstås också att finnas på www.albano.se.

PARKERINGSKORT

Har du hämtat ditt parkeringskort för 2017? Kortet krävs för att du ska slippa böter från Q-Park på våra egna parkeringsplatser utanför grinden och under träden ovanför. Korten finns i en pärm på hyllan utanför hamnkontoret. Ta ett kort och skriv namn och telefonnummer på kvarvarande blad.

Observera att våra parkeringsplatser inte är avsedda för långtidsparkering. Det har vi för få platser för. All parkering på universitetets område är avgiftsbelagd.

ÄNDRINGAR

Har du bytt adress, telefonnummer eller e-postadress? Har du kanske till och med bytt båt? Vi vill ha alla ändringar skriftligt – skicka ett e-postmeddelande till klubbhuset@albano.se. Vill du ändra eller avsluta ditt medlemskap, använd formuläret på webbsidan.

WEBBPLATSEN OCH FACEBOOK

Du har väl koll på att vi har en webbplats med massor av användbar information: www.albano.se. En hel del av informationen är bara tillgänglig för medlemmar efter inloggning. Hör av dig om du saknar eller har glömt inloggningsuppgifterna.

Vi har dessutom en sluten Facebook-grupp för medlemmar, där det dyker upp en del information och där du kan hålla kontakt med dina klubbkamrater.

BÅTMÄSSA

På lördag 4 mars öppnar Allt för Sjön! Vi ses väl där? Delar av styrelsen kommer i alla fall att finnas där redan på lördagen för att få utbildning i SBU:s regi på Stora båtklubbsdagen.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Nyhetsbrev 4/2016 (18 december 2016)

STAKETHÅL

I går upptäcktes ånyo ett stort hål i vårt staket. Detta börjar bli alldeles för vanligt, tyvärr. Titta till era båtar! Polisanmäl, plus meddela styrelsen, om något saknas.

NOVEMBERMÖTE

Protokollet från årets novembermöte är nu justerat och kan läsas i sin helhet på www.albano.se.

MEDLEMSAVGIFT

Ett av novembermötets beslut var att höja medlemsavgiften med 500 kronor. Detta är föranlett av Stockholms Stads beslut att lägga moms på den hyra vi betalar för våra bryggor.

SKÅPEN

Har du inte valt ett skåp ännu, eller har du fler än ett? Ta kontakt med Rolf Agneborg: rolf.agneborg@gmail.com  eller 070 511 39 71.  

BOTTENFÄRG OCH BLÄSTRING

Ett annat beslut på novembermötet var att giftig bottenfärg är totalförbjuden på ABK:s båtar från och med år 2022. Detta innebär inte bara att båtarna inte får målas, utan att all giftig färg ska vara borta. För de båtar som är tillverkade före 1990 finns det dessutom en risk att det är olagligt att över huvud taget sjösätta dem, eftersom det sedan 2008 är förbjudet att ha TBT-färg på botten, även i underliggande lager.

ABK kommer att fortsätta att blästra båtbottnar med LOVA-bidrag under 2017. Länsstyrelsen bidrar med halva kostnaden för blästringen (vilket inkluderar både blästring, deponering av det miljöfarliga avfallet och allt material, som färg med mera) och båtägaren betalar resten. Det bidrag vi har fått räcker till ett begränsat antal båtar och vi ser gärna att de potentiella TBT-båtarna blästras i första hand, men alla är välkomna att anmäla sig! För plastbåtar kommer blästringen att ske tidigt i september 2017. Passa på att blästra nu, skicka en anmälan till klubbhuset@albano.se.

VINTER

Det är vinter, vilket brukar innebära att det kommer snö ibland. Titta till din båt regelbundet och städa av snö som tynger ner presenningen.

ÄNDRINGAR

Har du bytt adress, telefonnummer eller e-postadress? Skicka ett e-postmeddelande till klubbhuset@albano.se. Vill du ändra eller avsluta ditt medlemskap, använd formuläret på webbsidan.

GOD JUL

Vi vill tillönska alla medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år!

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen