Bli medlem

Albano Båtklubb är en förening för människor intresserade av båtliv. Här tar vi hand om vår egen båt, tar ansvar för den och förhoppningsvis kan vi hjälpa och inspirera andra att göra samma sak med sina respektive farkoster. Vi är inte en marina där man lämnar in sin båt och låter andra avgöra hur den ska skötas. I medlemskapet ingår även ett kollektivt ansvar, som vi visar genom att gå nattvakt och skydda våra klubbkamraters båtar, precis som de skyddar din. Vi städar hamnen och klubbholmen och ställer upp med vår speciella kompetens för att hjälpa till när något behöver göras. Vi är alla kamrater tillsammans och gör vad vi kan för klubbens bästa.

Klubben grundades 1921 och är belägen vid den södra delen av Brunnsviken, som tillhör Nationalstadsparken, där även Hagaparken, som ligger mitt emot, ingår. Vi är totalt ungefär 170 medlemmar, varav 120 aktiva med lika många båtar. Utöver Albano Båtklubb finns ytterligare tre båtklubbar i Brunnsviken: Haga Båtklubb, Stallmästaregårdens Båtsällskap och Segelsällskapet Brunnsviken.

Som medlem i Albano Båtklubb får du del i en klubbgemenskap som berikar och förenklar ditt båtägande. Du får bl.a. tillgång till:

 • Sommar- och vinterplats
 • Upptagning och sjösättning med egen Sublift
 • Klubbhus med gemenskap året runt
 • Miljöstation i hamnen
 • Egen vakthållning
 • Egen klubbholme i skärgården

Ansök här

Vanliga frågor från sökande

 1. Hur lång är kötiden?

  Det finns ett stort intresse för medlemskap hos oss och därför har vi en lång kö. Du får troligen räkna med minst ett års väntetid. Tiden beror främst på båtbredden – det är mest omsättning på båtar med en bredd mellan 1,80 och 2,40 meter. Generellt gäller att ju bredare båt, desto längre väntetid.

 2. Vad kostar det?

  Läs sidan Medlemsavgifter, där kan du beräkna din ungefärliga årskostnad till klubben.

 3. Vilka typer av båtar kan jag ansöka med?

  Vi tar endast emot rena motorbåtar med enkelskrov, inga segelbåtar, katamaraner, motorseglare, vattenskotrar eller dylikt. Båten måste vara helt fri från bottenfärg innehållande biocider (miljögifter) eller så ska åtgärd för att ta bort sådan färg vara beställd.

 4. Hur stor kan min båt vara för att få plats i klubben?

  Vi tar i dagsläget inte emot båtar med en vikt på mer än 10 ton.

 5. Jag planerar att köpa båt. Kan jag bli medlem innan dess?

  Våra båtar ligger mellan bommar och vi vill se till att så många som möjligt får plats per bryggsida. Av den anledningen kan vi inte ta emot en båt utan att veta dess bredd, det vill säga kunna beräkna hur mycket plats som behövs för den mellan bommarna (och här räknar vi centimeter). Det innebär att du måste ha en båt för att vi ska kunna placera den på en ledig plats.

 6. Jag är spekulant på en båt som är till salu i er klubb. Kan jag överta bryggplatsen om jag köper båten?

  Båtplatserna tillhör klubben och båtägaren betalar medlemsavgift för platsen, som tilldelas enligt våra bestämmelser. Du kan ansöka om medlemskap via länken Medlemsansökan här uppe.

 7. Kan jag ha enbart vinterplats (eller sommarplats)?

  Vi är en båtklubb, inte en marina, därför har vi enbart ett val: både sommar- och vinterplats. Det innebär att vi inte tar emot båtar enbart för vinterförvaring eller enbart för sommarplats. Naturligtvis kan du ha din båt på annat ställe på sommaren eller vintern om du föredrar det, men full avgift utgår alltid och du måste alltid fullgöra dina förpliktelser som medlem.

 8. Måste jag ha förarintyg?

  Ja, våra stadgar föreskriver att sökande måste kunna uppvisa bevis på nautisk kompetens i form av minst förarintyg.

 9. Vad innebär passivt medlemskap?

  För att bli passiv medlem måste man först vara aktiv. Ett passivt medlemskap är att betrakta som ett vilande sådant. Man har ingen rösträtt, men heller ingen skyldighet att gå nattvakt eller fullfölja städdagar och arbetsplikt. Man har full tillgång till hamnen och klubbholmen om man behåller nyckeln. Har man båten försäkrad i Svenska Sjö räcker oftast ett passivt medlemskap för att man ska kunna fortsätta ha sin båt försäkrad där. En passiv medlem som vill återgå till aktiv har förtur till bryggplats.

 10. Hur fungerar er köavgift?

  Vi debiterar 200:- per kalenderår i köavgift. Läs mer

 11. Hur ansöker jag om medlemskap?

  Du kan ansöka om medlemskap genom att klicka på Medlemsansökan i menyn här ovanför.

 12. Var kan jag läsa mer om era bestämmelser och regler?
  De står i våra stadgar och vår hamnordning. Du hittar dem i menyerna här ovanför.