Medlemsavgifter

Aktiva medlemmar

Inträdesavgift
6 000:-
Depositionsavgift per nyckel
500:-
Årsavgift
2 000:- inkl ett skåp
Upplåtelse av båtplats, per kvadratmeter och år
250:-

Passiva medlemmar

Årsavgift
300:-

Klubbholmen Ljusterö

Sovhytt per natt 4 bäddar
100:-
Gästande båt, per dygn
200:-
Elanslutning för medlemmar utan elmätare
30:-/dygn

Tillbehör

Vimpel
100:-


Extra avgifter

Missad nattvakt
2000:- + ny vakt
Ej vintertäckt båt efter 1 november
500:-
Kvarlämnat förtöjningsgods på bom eller brygga efter 1 november
150:-
Missad städdag, höst eller vår
500:-
Ej sjösatt båt efter sista sjösättningsdag utan godtagbart skäl
100:- per dygn
Båt ej klar för sjösättning utan godtagbart skäl, måste flyttas
500:-
Bokad tid för sjö/torrsättning, medlem ej på plats utan godtagbart skäl
2 000:-
Sjö/torrsättning utanför schema
1000:-
Felaktig användning av elmätare
500:-
För kort utfört nattvaktspass
500:-
För sent betald faktura
200:-
Påminnelsefaktura
500:- påslag på fakturabeloppet

Köavgift

För sökande till klubben. Läs mer
200:- per kalenderår