Köavgift

Albano Båtklubb lägger varje år ner ett stort antal timmar på att verifiera att den kö vi har är aktuell och gällande. När en plats blir ledig och en sökande blir kontaktad har sökanden ofta redan hittat en annan klubb.
 
För att hantera denna situation har vi infört en köavgift för sökande till klubben. Avgiften debiteras per kalenderår oberoende av när du skickar in sin ansökan. Vid ingången på nästa kalenderår ska en ny avgift ha inkommit till klubbens konto senast 31 januari om du önskar kvarstå i kön. I annat fall förlorar du din plats.
 
Via den e-postadress du angivit i ansökan kommer du att få en påminnelse i god tid före förfallodatum inför nästa period. Anmäl om du byter e-postadress.
 
Köavgiften är 200:-.
 
I samband med att du fyller i ansökan ombeds du betala in avgiften via Swish till nummer 123 326 21 51. Ange ”Köavgift” på meddelanderaden.
 
Du har två veckor på dig att betala avgiften första gången. När betalningen är registrerad av oss läggs din ansökan in i vår kö. Du är sedan registrerad som sökande så länge beslutad köavgift inkommer i januari varje följande år. 
 
Exempel: Du ansöker om medlemskap i november 2020 och betalar in köavgiften till klubbens konto inom två veckor efter ansökningsdatum. Senast i januari 2021 ska en ny köavgift vara betald för att du ska kvarstå i kön. I annat fall stryks du från listan.
 
OBS! Passiva medlemmar som ansöker om bryggplats erlägger ingen köavgift.

Vanliga frågor