Historia

I början av 1900-talet fanns redan en småbåtshamn i Brunnsviken där Albano Båtklubb nu ligger. Båtägarna, som mestadels bodde i närheten i Vasastan, bildade 1921 en egen båtklubb. Den nystartade klubben fick genast 35 medlemmar och hade vid årsskiftet vuxit till det dubbla. 1924 kunde klubbben ta över arrendet av det nuvarande hamnområdet vid Albano och redan året därpå hade klubben 260 medlemmar med tillsammans 188 båtar.Sedan dess har klubben varit nöjda hyresgäster hos Kungliga Djurgårdens Förvaltning.

1926 uppfördes det första klubbhuset och under åren 1930-31 byggdes den gamla slipen om och försågs med en elektrisk vinsch. Vid krigsutbrottet 1939 hade klubben 274 medlemmar, ett antal som under kriget krympte till att vara drygt 200 med 139 båtar. 1940 inköptes den nya klubbholmen vid Staveström på Södra Ljusterö. Under krigsåren hände inte mycket på ön, men i maj 1954 stod klubbhuset klart och 1959 byggdes en ny, kraftig brygga.

I slutet av 90-talet förbättrades belysningen i hamnen.och nya säkra elinstallationer i hamnen och på klubbholmen påbörjades. Samtidigt återupptogs också ett mer regelbundet samarbete mellan Albano Båtklubb och övriga båtklubbar i Brunnsviken.

När 2000-talet infann sig inleddes en mer omfattande renovering av klubbholmen med bl.a planerad ombyggnad av den s.k. Knuttebryggan och nya toaletter samt upprättande av en reviderad fastighetslängd för området. Sommaren år 2000 infördes ljusregleringen i Ålkistan (den smala kanal som leder ut ur Brunnsviken) för att öka säkerheten och samarbetet mellan Brunnsviksklubbarna utökades.

2001 firade vi 80-årsjubileum på restaurang Papa Pepe med resumé över klubbens historia, med trolleri, musik, dans och lotteri. Klubben firar varje år bland annat 1 maj och midsommar, och klubbveteranerna brukar traditionsenligt samlas i klubbhuset under annandag jul. Samma år gick Albano Båtklubb med i Föreningen Ekoparken i syfte att stödja dess utveckling och bevaka båtlivets och naturvårdens intresse i området. På sommaren fick klubben f.ö. godkänt av miljöinspektionen för vår miljöstation.

År 2002 förbättrades säkerheten i hamnen genom anskaffandet av räddningsstegar och år 2003 började inköp av moderna flöten till bommarna och på prov infördes möjligheten att låta bommar ligga kvar vid bryggorna över vintern. Klubben byggde också en entréramp till det sedan länge rökfria klubbhuset och invigde klubbholmens nya brygga med grill- och matplats under tak. Därmed har Albano Båtklubb en anläggning i skärgården som är en av de bäst rustade gästhamnarna även för andra båtägare än sina medlemmar.

90-årsjubiléet 2011 firades med en stor fest i hamnen och året därpå tog klubben ett stort steg framåt när en Sublift inköptes för hanteringen av båtarna. Klubben är nu helt oberoende av inhyrda kranar och kan hantera alla sjö- och torrsättningar på egen hand, oberoende av storlek.

ABK-visan

ABK-visan sjungs med glatt humör när Albano Båtklubbs medlemmar träffas för samkväm, till exempel till en snaps. Alla ABK-medlemmar ska kunna texten, som är skriven av vår tidigare hedersmedlem Henry Thunholm, som avled 2014 efter ett långt ABK-liv.


Lyssna till Anchors Aweigh:

Historiska dokument

ABK fyller 25 år, 1946

Klubbholmens historia

Ostkustens Marindistrikt 1943

Med ABK Österut 1955

Med ABK Västerut 1958

40 år – ABKs Damklubb

40 år – ABK-dagen

40 år – Lasses låda

40 år – Månssons låda