NYHETSBREV 1/2019 (25 februari 2019)

ÅRSMÖTE

Vi har hållit årsmöte med ett mycket gott deltagande. Styrelsen är i princip intakt, med ett undantag: Ny hamnkapten är Jenny Sjöborg. Telefonnummer till styrelsemedlemmarna kan som vanligt hittas på webbplatsen efter inloggning. E-post till klubbhuset fungerar också bra.

ÅRETS FAKTUROR

Årets fakturor har gått ut till samtliga medlemmar. De flesta får fakturan via e-post, kolla din skräppost om du inte fått den. Båtunionen meddelar också att de just nu har problem med att Telia blockerar e-post från BAS. Om du har en telia.com-adress och inte har fått någon faktura, logga in i BAS och ta del av den där. Att fakturan inte kommit fram godtas inte som skäl för utebliven betalning – alla medlemmar är skyldiga att känna till att avgiften ska vara betald senast 31 mars.

 

Den som inte har betalat sin avgift i tid har enligt stadgarna valt att lämna klubben! Behöver du av något skäl anstånd eller uppdelning av betalningen krävs att du kontaktar kassören eller ordföranden i god tid före sista mars (ansökan om detta ska enligt stadgarna vara skriftlig, men e-post går bra).

 

Observera att OCR-nummer ska användas för inbetalningen, eftersom det minskar kassörens redan höga arbetsbelastning. Skulle fakturan mot förmodan innehålla något fel, kontakta styrelsen. Vi krediterar då hela fakturan och skickar en ny – med nytt OCR-nummer.

 

NATTVAKTSBOKNING

Det är snart dags att boka årets nattvaktspass. Aktiva medlemmar under 70 år är skyldiga att genomföra två nattvaktspass under året och bokningen hålls öppen under mars månad.

 

  • Bokning av nattvaktspass görs via vårt medlemsregister hos Svenska Båtunionen, https://bas.batunionen.se.
  • Nattvaktsbokningen är öppen från 1 mars till 31 mars. För bokning utanför denna period, kontakta styrelsens nattvaktsansvarige, Lars Thorell.
  • Varje nattvaktspliktig medlem ska boka två pass, av vilka maximalt ett får vara en fredag.
  • De som inte själva bokar sina nattvaktspass kommer att tilldelas lediga nätter, utan pardon.

 

Se också vår hamnordning för mer information.  Instruktioner för nattvaktstjänsten finns här: https://www.albano.se/nattvakten/ (inloggning krävs).

Om du har problem med inloggning eller någonting annat, kontakta styrelsen på denna e-postadress, så får du snabb hjälp.

SJÖSÄTTNING

Det kommer en vår! Just nu kan man nästan tro att den redan är här. Årets sjösättningar är sedan en tid schemalagda i BAS.

BLÄSTRING

Vi påminner också om att alla båtar i ABK enligt beslut på medlemsmöte måste vara fria från giftfärg vid utgången av år 2021. Höstens blästringsomgång blev tyvärr inställd på grund av för få anmälningar, men det blir en ny, sista chans att blästra med rabatt i år. Vi prioriterar som tidigare båtar med tenn på skrovet (se mätlistan på anslagstavlan), eftersom det är olagligt att ens ha sådana båtar i vattnet. Men blir det platser över finns det utrymme för andra. En del av kostnaden för blästring och egen epoximålning av botten ersätts av det LOVA-bidrag vi har erhållit från Länsstyrelsen, så långt det räcker. Skicka ett e-postmeddelande för anmälan. Naturligtvis går det också bra att själv göra båten giftfri för hand med någon annan metod.

WEBBPLATSEN

Vår webbplats, www.albano.se, har genomgått en del förändringar tack vare insatser av informationsgruppen. Den ser ut ungefär som vanligt vid första anblicken, men saker och ting har flyttats runt lite för att vara lättare att hitta. Den är primär källa för bestående information och kompletteras emellanåt med sådana här e-postutskick. Alla gamla nyhetsbrev kan också hittas på webben. Om du har Facebook, gå gärna också med i vår Facebook-grupp – den är både trevlig och en sekundär källa till information.

Inloggningsuppgifter

BAS – alla har en personlig inloggning. Ett nytt lösenord kan beställas på inloggningssidan (https://bas.batunionen.se) om du glömt det.

Albano.se – inloggningen är gemensam för alla. Användarnamn: abk  Lösenord: abk05

Hamnens wi-fi –  Hej hopp ABK!

 

ÄNDRINGAR

Har du bytt adress, telefonnummer eller e-postadress? Har du kanske till och med planer på att byta båt måste du vara medveten om att du måste kontakta styrelsen först. Vi vill ha alla ändringar skriftligt – skicka ett e-postmeddelande till klubbhuset@albano.se. Det finns numera också möjlighet att själv anmäla ändringar i BAS – en sådan ändring måste godkännas av styrelsen innan den träder i kraft. Vill du ändra eller avsluta ditt medlemskap, använd formuläret på webbsidan.

 

BÅTMÄSSA

Lördagen den 2 mars öppnar Allt för Sjön! Vi ses väl där?

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen