Nyhetsbrev 1/2017 (25 februari 2017)

NATTVAKTSBOKNING

Det är snart dags att boka årets nattvaktspass. Aktiva medlemmar är skyldiga att genomföra två nattvaktspass under året och bokningen hålls öppen under mars månad.

Bokning av nattvaktspass görs via vårt medlemsregister hos Svenska Båtunionen.

  • Nattvaktsbokningen är öppen från 1 mars till 31 mars. För bokning utanför denna period, kontakta styrelsens nattvaktsansvarige, Lars Thorell.
  • Varje nattvaktspliktig medlem ska boka två pass, av vilka maximalt ett får vara en fredag.
  • De som inte bokar sina nattvaktspass kommer att tilldelas lediga nätter, utan pardon.

Se också vår hamnordning för mer information.  Instruktioner för nattvaktstjänsten finns här: https://www.albano.se/medlemmar/nattvakt/

Om du har problem med inloggning eller någonting annat, kontakta styrelsen på denna e-postadress, så får du snabb hjälp.

BRÅTE SOM SKA BORT

Det är dags att börja renovera Doppingens tält och det innebär att vi måste få rent runt tältet. I dagens läge ligger en mängd ställningsvirke/rör och bråte runt tältet. Dessutom finns ett antal svarta 20-litersdunkar inom området som måste bort. Om det är någon som känner ansvar för något av detta material måste det bort, senast den 4 mars.

OBS! Den 5 mars kommer allt överblivet material att kastas eller tas till vara av båtklubben.

ÅRSMÖTE OCH NY STYRELSE

Klubben har haft årsmöte, vilket innebär ganska stora förändringar. Ny sekreterare är Per Montgomery, ny kassör Jan-Henrik Malmsjö, ny hamnkapten Lars Granberg och ny vice hamnkapten Jörgen Sundbaum. Bernt Olander blir kvar i styrelsen, med uppgift att sköta sjö- och torrsättningar och annat som har med Doppingen att göra. Vi är inte farliga, ta gärna ett snack om du har något på hjärtat. Och hjälp de nya styrelsemedlemmarna till en mjukstart genom att sköta dina åligganden!

ÅRSAVGIFT

Årets fakturor har gått ut till samtliga. Kolla din skräppost om du inte fått den och hör av dig om den saknas.  Vi vill påpeka att betalning ska göras senast sista mars. Den som inte har betalat sin avgift i tid har enligt stadgarna valt att lämna klubben! Behöver du av något skäl anstånd eller uppdelning av betalningen krävs att du kontaktar kassören eller ordföranden i god tid före sista mars (ansökan ska enligt stadgarna vara skriftlig, men e-post går bra).

Elförbrukning finns inte med på denna faktura, eftersom avläsningen återigen har fungerat dåligt. Vi gör ett nytt försök vid sjösättningen och en tilläggsfakturering.

Observera också att vi numera använder OCR-nummer för inbetalningen.

MEDLEMSKORT

Nya medlemskort med årets datum och annan viktig information kommer så småningom att finnas att hämta i klubbhuset – så snart styrelsen haft möte och bestämt årets kalendarium. Kalendariet kommer förstås också att finnas på www.albano.se.

PARKERINGSKORT

Har du hämtat ditt parkeringskort för 2017? Kortet krävs för att du ska slippa böter från Q-Park på våra egna parkeringsplatser utanför grinden och under träden ovanför. Korten finns i en pärm på hyllan utanför hamnkontoret. Ta ett kort och skriv namn och telefonnummer på kvarvarande blad.

Observera att våra parkeringsplatser inte är avsedda för långtidsparkering. Det har vi för få platser för. All parkering på universitetets område är avgiftsbelagd.

ÄNDRINGAR

Har du bytt adress, telefonnummer eller e-postadress? Har du kanske till och med bytt båt? Vi vill ha alla ändringar skriftligt – skicka ett e-postmeddelande till klubbhuset@albano.se. Vill du ändra eller avsluta ditt medlemskap, använd formuläret på webbsidan.

WEBBPLATSEN OCH FACEBOOK

Du har väl koll på att vi har en webbplats med massor av användbar information: www.albano.se. En hel del av informationen är bara tillgänglig för medlemmar efter inloggning. Hör av dig om du saknar eller har glömt inloggningsuppgifterna.

Vi har dessutom en sluten Facebook-grupp för medlemmar, där det dyker upp en del information och där du kan hålla kontakt med dina klubbkamrater.

BÅTMÄSSA

På lördag 4 mars öppnar Allt för Sjön! Vi ses väl där? Delar av styrelsen kommer i alla fall att finnas där redan på lördagen för att få utbildning i SBU:s regi på Stora båtklubbsdagen.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen