Nyhetsbrev 2/2017 (23 april 2017)

1 MAJ

Sedvanlig sillunch med efterföljande auktion kommer att avhållas den 1 maj. Vi uppmanar alla att lämna in auktionsprylar! Det kan vara fullt fungerande saker till båten som du inte längre behöver, men också vad som helst annat som är säljbart. Auktionen är ett trevligt inslag och ger klubben lite pengar till andra roliga aktiviteter. Ge dina saker till någon i styrelsen.

Samling på hamnplan klockan 12 medförande egen sill och lämpliga tillbehör! Klädsel blåställ. Passiva medlemmar är självklart också välkomna!

NATTVAKT

Nattvaktssäsongen har inletts och alla har bokat sina pass eller fått dem tilldelade. Observera att du ska vara på plats i åtta timmar mellan klockan 21.00 och 09.00 och att städning av klubbhuset ingår i sysslorna! Komplett instruktion finns här: https://www.albano.se/medlemmar/nattvakt/

(Kräver inloggning: abk/abk05)

Observera att streckkodsläsaren ovillkorligen ska bäras om halsen! Vi vill inte ha en upprepning av tidigare händelse, då läsaren (som kostar flera tusen kronor) hamnade på sjöbotten.

ÄNDRINGAR I BAS

Måndag 24 april sker en uppdatering av BAS. Det som kommer att synas mest är en ny startsida för användare utan administratörsbehörighet, alltså “vanliga” klubbmedlemmar. Den innehåller en överblick av egna data hos klubben samt en avdelning med “snabblänkar”. Snabblänkarna ger förklaringar och instruktioner anpassade efter hur en vanlig medlem använder BAS. De ger också ingång till de vanliga avdelningarna för medlem – Mina fakturor, “Matrikeln” (om klubben valt att visa den), “Boka pass” och “Kö”.

Sedan en efterfrågad nyhet – “Ändra mina uppgifter”. Det är en modererad ändringsfunktion, vilket innebär att medlemmen skickar in ett formulär med ändrade uppgifter (det går också att anmäla ny båt). När en klubbadministratör sedan går in i BAS-K kommer han att se ett meddelande om att det finns väntande ändringar. Administratören granskar ändringarna och godkänner eller förkastar dem.

Använd gärna denna funktion vid ändringar! Det underlättar för styrelsen. Inloggningen finns som vanligt på http://bas.batunionen.se.

UPPHITTAD JACKA

Klubbholmsintendenten har hittat en jacka i köket vid sovhytterna, innehållande bland annat en plånbok. Ägaren, som heter Christoffer, är inte klubbmedlem. Har någon haft en gäst på holmen som gått hem halvklädd? Kontakta Kim.

SJÖSÄTTNING

Årets sjösättningar har påbörjats lite försiktigt och drar igång på allvar nästa helg. Se till att din båt är klar när det är dags! Sjösättningsschema finns i BAS och dagarna meddelades redan i höstas. Vi påminner om att extra avgift utgår för den som inte är på plats schemalagd dag eller om båten måste flyttas för att den inte är klar (https://www.albano.se/medlemmar/avgifter/).

REN BÅTBOTTEN

Vi påminner om att alla båtar i ABK enligt beslut på medlemsmöte måste vara fria från giftfärg vid utgången av år 2021. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till höstens blästringsomgång. Hälften av kostnaden för blästring och egen epoximålning av botten ersätts av det LOVA-bidrag vi har erhållit från Länsstyrelsen, så långt det räcker. Skicka ett e-postmeddelande för anmälan! Om väldigt många anmälningar inkommer prioriteras båtar byggda före 1990, som potentiellt kan ha det mycket farliga ämnet TBT kvar på skrovet. Stockholms Stad kommer att mäta innehållet i bottenfärgen på samtliga klubbens båtar. Denna åtgärd är redan påbörjad för klubbar i Mälaren och när det är klart fortsätter man med klubbar i saltsjön.

Följande är anmälda till årets blästring (rätta oss om vi har fel):

Leif Blom
Pirjo Demelou
Hans Lundén
Jan-Henrik Malmsjö
Leif Salander
Christer Sjöborg
Roger West

PARKERINGSKORT

Har du hämtat ditt parkeringskort för 2017? Kortet krävs för att du ska slippa böter från Q-Park på våra egna parkeringsplatser utanför grinden och under träden ovanför. Korten finns i en pärm på hyllan utanför hamnkontoret. Ta ett kort och skriv namn och telefonnummer på kvarvarande blad.

Observera att våra parkeringsplatser inte är avsedda för långtidsparkering. Det har vi för få platser för. Parkera smart, så att fler får plats! All parkering på universitetets område är avgiftsbelagd.

MILJÖHÄNSYN

Nu när vårrustningen är i full gång vill vi återigen påpeka att medlemskap i Albano Båtklubb enligt stadgarna innebär skyldighet att ta hänsyn till miljön. Detta är också reglerat i lag (Miljöbalken), samt i vår hamnordning, som alla medlemmar måste följa. Kort sammanfattning av det viktigaste:

  • Vid slipning , skrapning och målning får färgrester inte hamna på marken, utan ska samlas upp och lämnas i tunnan för färg i vår miljöstation. Samma sak gäller olja och bränsle. Presenning under båten vid allt arbete, med andra ord!
  • Båtar där motorns sjövattensystem konserverats med glykol får absolut inte sjösättas utan att glykolvattnet först omhändertagits och tömts i därför avsedd behållare i klubbens miljöstation.
  • Endast för ostkusten godkända bottenfärger får användas på klubbens båtar. Från och med år 2022 får giftig bottenfärg över huvud taget inte förekomma på ABK:s båtar, så varför inte börja redan nu?

I sammanhanget kan det vara värt att påpeka att det är viktigt att vår miljöstation sköts och att allt avfall placeras i korrekt behållare, annars drabbas vi av dryga avgifter för sortering och separering. Batteriboxen är endast avsedd för gamla blybatterier, inte för allsköns skräp!

WEBBPLATSEN OCH FACEBOOK

Du har väl koll på att vi har en webbplats med massor av användbar information: www.albano.se. En hel del av informationen är bara tillgänglig för medlemmar efter inloggning. Inloggningsuppgifterna är samma för alla:

abk

abk05

Vi har dessutom en sluten Facebook-grupp för medlemmar, där det dyker upp en del information och där du kan hålla kontakt med dina klubbkamrater.

SNART SOMMAR

Det kanske är svårt att tro i den här kylan, men det kommer en sommar… J

Med vänliga hälsningar
Styrelsen