NYHETSBREV 2/2018 (12 april 2018)

1 MAJ

Sedvanlig sillunch med efterföljande auktion kommer att avhållas den 1 maj. Vi uppmanar alla att lämna in auktionsprylar! Det kan vara fullt fungerande saker till båten som du inte längre behöver, men också vad som helst annat som är säljbart. Auktionen är ett trevligt inslag och ger klubben lite pengar till andra roliga aktiviteter. Ge dina saker till någon i styrelsen eller till Bamse.

Samling på hamnplan klockan 12 medförande egen sill och lämpliga tillbehör! Klädsel blåställ. Passiva medlemmar är självklart också välkomna!

NATTVAKT

Nattvaktssäsongen har inletts och alla har bokat sina pass eller fått dem tilldelade. Automatisk påminnelse går ut med e-post och sms från BAS. Observera att du ska vara på plats i åtta timmar mellan klockan 21.00 och 09.00 och att städning av klubbhuset ingår i sysslorna! Komplett instruktion finns här: https://www.albano.se/medlemmar/nattvakt/ (kräver inloggning).

Observera att streckkodsläsaren ovillkorligen ska bäras om halsen! Vi vill inte ha en upprepning av tidigare händelse, då läsaren (som kostar flera tusen kronor) hamnade på sjöbotten. Upplever du något som helst problem med läsaren, rapportera detta och använd det gamla stämpeluret parallellt för att bevisa att du varit där.

SJÖSÄTTNING

Isen är borta och årets sjösättningar påbörjas snart, till att börja med lite testkörning och tömning av vägen till rampen kommande helg. Sedan drar det igång på allvar den 21 april. Datum meddelades redan i höstas och sjösättningarna är schemalagda i BAS sedan i december. Automatiska påminnelser skickas ut från BAS med både e-post och sms, svara inte på dessa. Planen är också att försöka skicka ut en specificerad påminnelse till var och en.

Se till att din båt är klar när det är dags! Sjösättningsdagen ska du vara på plats klockan 09.00 medförande bevis på betald årsavgift (om detta inte redan finns registrerat i BAS) och försäkringsbesked, samt med elmätaren redo för avläsning. Kontakta dagens tjänstgörande planerare. Är du inte på plats eller kan sjösätta gäller fastlagda extra avgifter: https://www.albano.se/medlemmar/avgifter/

REGELÄNDRINGAR

Styrelsen har beslutat om mindre ändringar i hamnordningen och större ändringar i ordningsreglerna för klubbholmen. Dessa publiceras på www.albano.se så snart informationsgruppen hinner med. För klubbholmen är den viktigaste förändringen att alla båtar som inte har egen båtplats i hamnen i Albano räknas som gästande båtar och ska erlägga gästavgift.

I samband med detta har styrelsen också beslutat att tills vidare inte bevilja några nya övergångar till passivt medlemskap. Systemet är föråldrat och fyller inte längre den funktion det en gång hade. En stadgeändring kommer att föreslås till hösten.

BETALNING

Betalningstiden för årets avgifter gick ut den sista mars, men i år har betalningsviljan varit extremt låg – det är många inbetalningar som fortfarande saknas. Den som inte har betalat sin avgift i tid har enligt stadgarna valt att lämna klubben!  Det är fullständigt oacceptabelt i en ideell förening att över 100 000 kronor ännu inte är betalade och vi kommer att skärpa till uppföljningen av detta rejält. Sena betalare kommer att extrafaktureras stipulerad avgift och sker ingen bättring kommer stadgarna att tillämpas.

Ursäkter om saknad faktura kommer inte att accepteras. Vi meddelade redan i föregående nyhetsbrev i slutet av februari att fakturorna gått ut och det går också att se fakturan i BAS.

BLÄSTRING

Vi påminner om att alla båtar i ABK enligt beslut på medlemsmöte måste vara fria från giftfärg vid utgången av år 2021. Många som har läst Båtliv undrar säkert om det fortfarande är aktuellt med blästring och det är det. Vad artikeln handlar om är riskerna för en värre förorening av miljön av blästringen beroende på felaktiga metoder än om färgen får sitta kvar på båten. Vi för en kontinuerlig dialog med Miljöförvaltningen i Stockholms Stad och om ingenting plötsligt förändras räknar vi med att genomföra höstens blästringsomgång för att utnyttja redan beviljade LOVA-bidrag.

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till höstens blästring. Alla som enligt bottenmätningen har tennrester kvar på båten har fått personliga meddelanden och dessa båtar kommer att prioriteras, eftersom det egentligen är olagligt att ens sjösätta dem. Ungefär hälften av kostnaden för blästring och egen epoximålning av botten ersätts av det LOVA-bidrag vi har erhållit från Länsstyrelsen, så långt det räcker. Skicka ett e-postmeddelande för anmälan!

Planerad tidpunkt är någon gång i mitten av september och du måste kunna vara personligen närvarande vid blästringen av din båt och den efterföljande bortskyfflingen av sand.

Följande är anmälda till årets blästring (rätta oss om vi har fel):
Jens Lundqvist
Seppo Koskela
Staffan Nilsson

PARKERING

Vi påminner igen om att vi inte längre har några parkeringsplatser utanför staketet. Betala för all parkering utanför området för att slippa böter eller parkera innanför staketet i den mån det är möjligt. Under sjösättningar är parkering på hamnplan inte tillåten!

Från och med i år inför vi också ett parkeringskort inne på hamnområdet. Detta ska placeras synligt under vindrutan och skälet är att vi ska kunna se att en bil är behörig att stå hos oss, samt kunna komma i kontakt med ägaren vid problem eller behov av flyttning. Korten administreras av Göran ”Bamse” Hansson, kontakta honom när ni är på plats i hamnen. På kortet står endast medlemsnummer, inte namn. Har ni gäster med er i båten, som också parkerar på hamnplan, lägg en lapp med samma nummer i den bilen.

MILJÖHÄNSYN

Nu när vårrustningen är i full gång vill vi återigen påpeka att medlemskap i Albano Båtklubb enligt stadgarna innebär skyldighet att ta hänsyn till miljön. Detta är också reglerat i lag (Miljöbalken), samt i vår hamnordning, som alla medlemmar måste följa. Kort sammanfattning av det viktigaste:

  • Vid slipning , skrapning och målning får färgrester inte hamna på marken, utan ska samlas upp och lämnas i tunnan för färg i vår miljöstation. Samma sak gäller olja och bränsle. Presenning under båten vid allt arbete, med andra ord!
  • Båtar där motorns sjövattensystem konserverats med glykol får absolut inte sjösättas utan att glykolvattnet först omhändertagits och tömts i därför avsedd behållare i klubbens miljöstation.
  • Endast för ostkusten godkända bottenfärger får användas på klubbens båtar. Från och med år 2022 får giftig bottenfärg över huvud taget inte förekomma på ABK:s båtar, så varför inte börja redan nu?

I sammanhanget kan det vara värt att påpeka att det är viktigt att vår miljöstation sköts och att allt avfall placeras i korrekt behållare, annars drabbas vi av dryga avgifter för sortering och separering. Batteriboxen är endast avsedd för gamla blybatterier, inte för allsköns skräp!

ÄNDRINGAR

På förekommen anledning vill vi återigen påpeka att det inte är tillåtet att byta båt utan att kontakta styrelsen först – båtplatsen måste stämma, vi måste ha korrekta uppgifter i registret och det kan bli fråga om tilläggsfakturering om den nya båten är större.

Har du bytt adress, telefonnummer eller e-postadress? Vi vill ha alla ändringar skriftligt – skicka ett e-postmeddelande till klubbhuset@albano.se. Det finns numera också möjlighet att själv anmäla ändringar i BAS – en sådan ändring måste godkännas av styrelsen innan den träder i kraft. Vill du avsluta ditt medlemskap, använd formuläret på webbsidan.

INLOGGNING

Du har väl koll på att vi har en webbplats med massor av användbar information: www.albano.se. En hel del av informationen är bara tillgänglig för medlemmar efter inloggning. Vi har dessutom en sluten Facebook-grupp för medlemmar, där det dyker upp en del information och där du kan hålla kontakt med dina klubbkamrater.

Vi upprepar den information som står i alla nyhetsbrev och som alla redan borde känna till:

BAS – alla har en personlig inloggning. Ett nytt lösenord kan beställas på inloggningssidan (https://bas.batunionen.se) om du glömt det.

Albano.se – inloggningen är gemensam för alla. Användarnamn: abk  Lösenord: abk05

Hamnens wi-fi –  Hej hopp ABK!

SNART SOMMAR

Det kanske är svårt att tro i den här nattkylan, men det kommer en sommar… J

Med vänliga hälsningar
Styrelsen