NYHETSBREV 3/2017 (27 augusti 2017)

ARBETSHELG

Nu på lördag och söndag den 2 och 3 september är det arbetshelg på klubbholmen. Kom dit och hjälp till att klyva ved, fälla träd, reparera, städa och fixa i trevligt sällskap. En insats på klubbholmen räknas som två städkvällar i hamnen.

SURSTRÖMMING

På kvällen den 5 september är det dessutom traditionell surströmmingsknytis i storstugan på klubbholmen. De som inte gillar sådant kan självklart äta något annat.

HAVSTULPANER

Havstulpanvarning är utfärdad för Stockholmsområdet. Dags att tvätta båtbotten!

SVÄNGDÖRR?

När du lämnar hamnen, kontrollera om du är sist och lås i så fall klubbhuset och verkstaden! Det har till och med förekommit att körgrinden hittats öppen…

TORRSÄTTNING

Upptagningsschemat är som vanligt aktivt sedan den 15 augusti. Bokningen görs i BAS, precis som för nattvakten.

Nu ber vi er läsa följande mening minst tre gånger:

NÄR NI BOKAR UPPTAGNINGSDAG VÄLJER NI SAMTIDIGT SJÖSÄTTNINGSHELG!

Ni har alltså ungefär ett halvår på er att se till att ni kan vara närvarande när båten ska i sjön. Sjösättningsschemat kommer att skapas efter att upptagningarna är avslutade. Vi kommer att vara synnerligen restriktiva med ändringar.

Bokningen är öppen från 15 augusti till 29 september, logga in på bas.batunionen.se. Det finns tre olika scheman att välja mellan:

  • Upptagning 2017
  • Upptagning 2017 önskas ej
  • Upptagning 2017 själv med trailer

(De två sistnämnda är bara för information till klubbens funktionärer, så bry er inte om det fiktiva datumet. Men skriv gärna en kommentar.)

Som vanligt gäller följande:

  1. Om du väljer att gå upp tidigt på hösten kommer din båt att hamna bakom andra båtar och din sjösättning blir därmed sen, eftersom du inte kan sjösätta förrän framförliggande båtar är sjösatta.
  2. Om du i stället väljer att ta upp din båt sent kommer du att hamna långt fram och måste därmed vara klar tidigt med vårrustningen och kunna sjösätta för att inte ligga i vägen för andra medlemmar!

Upptagning 2017

Sjösättning 2018

Blästringsbåtar

19 + 20 maj

30 september + 1 oktober

12 + 13 maj

7 + 8 oktober

5 + 6 maj

14 + 15 oktober

28 + 29 april

21 + 22 oktober

21 + 22 april

Samtliga måste teckna sig för ett upptagningsdatum. Om du inte gör det eller gör en särskild överenskommelse kan du inte räkna med att få upp din båt på hamnplan till vintern. Det är också viktigt att meddela om båten inte ska tas upp alls eller om du själv tar upp med trailer. Det finns särskilda scheman för detta. Små båtar som kan ligga i det lilla uppförslutet mot det långa staketet bör anmäla sig för tidig upptagning.

Se också över dina bockar, smörj stöttor och gängor och skruva ner stöttorna i botten! Ett krav för att båten ska tas upp är att bockarna är stort och tydligt märkta med båtägarens namn! Detta gäller även trailrar. Det är viktigt för att det snabbt ska gå att få tag på rätt person om något händer under vintern. Se också till att din elmätare finns till hands för avläsning vid upptagningen!

INLOGGNING

På förekommen anledning upprepar vi ånyo den information som alla redan borde känna till:

  • BAS – alla har en personlig inloggning. Ett nytt lösenord kan beställas på inloggningssidan om du glömt det.
  • Albano.se – inloggningen är gemensam för alla. Användarnamn: abk  Lösenord: abk05
  • Hamnens wi-fi –  Hej hopp ABK!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen