NYHETSBREV 3/2018 (14 juni 2018)

MIDSOMMAR

Snart är det midsommar. Bästa stället i skärgården att fira midsommar är på vår klubbholme! Firandet börjar klockan 10 på midsommarafton och pågår i flera dagar.  Det händer massor med saker och brukar vara mycket trevligt. Börja planera färden redan nu! De flesta brukar anlända på torsdagen.

Se mer information här:

https://www.albano.se/medlemmar/kalender/  (kräver inloggning, abk/abk05 som alltid)

Har du aldrig varit på klubbholmen är det dags nu. Position och mer information här:
https://www.albano.se/klubbholmen/

Hjärtligt välkomna!

 

GDPR

Hysterin med den nya europeiska dataskyddslagen kan väl knappast ha undgått någon. Naturligtvis gör även ABK sitt bästa för att följa lagen. En integritetspolicy finns på webbplatsen, alla nya medlemmar får skriva på att de accepterar lagring av persondata och för befintliga medlemmar är datalagringen densamma som tidigare:

I ABK hanterar vi medlemmarnas och familjemedlemmarnas personuppgifter med avtalsförhållandet mellan föreningen och medlemmarna som grund. För detta använder vi Båtunionens system BAS. Alla medlemmar kan själva logga in och kontrollera vilka uppgifter som finns lagrade, samt anmäla ändringar. Ändamålet med lagringen är att kunna ha kontroll över medlemmar, båtar, båtplatser, nycklar, skåp och avgifter, samt för att kunna skicka fakturor.

De uppgifter som lagras är namn, adresser, telefonnummer och födelsedatum, samt i en del fall yrke. Du kan när som helst anmäla felaktiga uppgifter till styrelsen och har rätt att framföra klagan till Datainspektionen om du anser att dina uppgifter inte rättas på begäran, eller att de används felaktigt.

Informationen lagras så länge du är medlem eller har ett kvarvarande avtalsförhållande. Uppgifterna lämnas inte ut och de enda utöver klubbens funktionärer som har tillgång till dem är funktionärer hos vårt förbund SMBF och Svenska Båtunionen.

 

BÅTVAGNAR

När styrelsen för några år sedan beslutade att tillåta båtvagnar (trailers) på hamnplan hade vi mindre ekipage som är enkla att flytta för hand i åtanke. Vi kunde inte drömma om att det skulle börja dyka upp enorma fleraxlade vagnar som är otympliga, i vägen och inte kan hanteras med handkraft. Vi har därför insett att vi måste tänka om och börja fasa ut de större vagnarna. Du som har en sådan, tänk efter om den verkligen behövs. Vinteruppläggning med Doppingen är enkelt och blir dessutom billigare, eftersom du inte behöver betala för det extra utrymme vagnen tar.

Vi ska försöka göra utfasningen i en takt som innebär möjlighet för trailerägare att ställa om, men förbered er på att större båtvagnar antagligen inte kommer att tillåtas. Hamnkaptenerna avgör vad som är en rimlig storlek.

För alla som har trailer på hamnplan gäller ovillkorligen redan nu att den ska vara tydligt märkt med namn och telefonnummer, samt absolut inte får vara låst!

 

REN BÅTBOTTEN

Vi påminner om att alla båtar i ABK enligt beslut på medlemsmöte måste vara fria från giftfärg vid utgången av år 2021. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till höstens blästringsomgång. Vi prioriterar i år båtar med tenn på skrovet (se mätlistan på anslagstavlan), eftersom det är olagligt att ens ha sådana båtar i vattnet. Men blir det platser över finns det utrymme för andra. En del av kostnaden för blästring och egen epoximålning av botten ersätts av det LOVA-bidrag vi har erhållit från Länsstyrelsen, så långt det räcker. Skicka ett e-postmeddelande för anmälan!

 

SÄKER HAMN

Albano Båtklubb är en av försäkringsbolaget If certifierad Säker Hamn tack vare att vi jobbar aktivt med att förebygga stöld och skador. Att arbeta för en tryggare hamn lönar sig – och därför ger If också 25 procents rabatt på alla båtförsäkringar. Läs mer om Säker Hamn och räkna pris med rabatt här.

Hos If kan du välja mellan vanlig båtförsäkring eller den mer utökade Stor Båtförsäkring. Det är samma grundskydd i båda försäkringarna, men med Stor Båtförsäkring får du ett extra skydd för båten och de ombord. Till exempel ingår ett extra maskinskydd för motorer yngre än tolv år och alla ombord har en olycksfallsförsäkring.

Du kan också få prisuppgift genom att ringa 0771-655 655 eller e-posta kundservice@if.se. Har du redan din båt försäkrad hos If? Meddela bolaget via telefon eller e-post så lägger de in rabatten.

 

UT PÅ SJÖN!

Vi har redan haft sommar ett bra tag och förhoppningsvis har de flesta redan hunnit njuta av båtlivet. Vi hoppas att fortsättningen blir lika bra och att ni får en underbar båtsommar! Vi kanske ses vid bryggorna på klubbholmen?

Med vänliga hälsningar
Styrelsen