Nyhetsbrev 4/2016 (18 december 2016)

STAKETHÅL

I går upptäcktes ånyo ett stort hål i vårt staket. Detta börjar bli alldeles för vanligt, tyvärr. Titta till era båtar! Polisanmäl, plus meddela styrelsen, om något saknas.

NOVEMBERMÖTE

Protokollet från årets novembermöte är nu justerat och kan läsas i sin helhet på www.albano.se.

MEDLEMSAVGIFT

Ett av novembermötets beslut var att höja medlemsavgiften med 500 kronor. Detta är föranlett av Stockholms Stads beslut att lägga moms på den hyra vi betalar för våra bryggor.

SKÅPEN

Har du inte valt ett skåp ännu, eller har du fler än ett? Ta kontakt med Rolf Agneborg: rolf.agneborg@gmail.com  eller 070 511 39 71.  

BOTTENFÄRG OCH BLÄSTRING

Ett annat beslut på novembermötet var att giftig bottenfärg är totalförbjuden på ABK:s båtar från och med år 2022. Detta innebär inte bara att båtarna inte får målas, utan att all giftig färg ska vara borta. För de båtar som är tillverkade före 1990 finns det dessutom en risk att det är olagligt att över huvud taget sjösätta dem, eftersom det sedan 2008 är förbjudet att ha TBT-färg på botten, även i underliggande lager.

ABK kommer att fortsätta att blästra båtbottnar med LOVA-bidrag under 2017. Länsstyrelsen bidrar med halva kostnaden för blästringen (vilket inkluderar både blästring, deponering av det miljöfarliga avfallet och allt material, som färg med mera) och båtägaren betalar resten. Det bidrag vi har fått räcker till ett begränsat antal båtar och vi ser gärna att de potentiella TBT-båtarna blästras i första hand, men alla är välkomna att anmäla sig! För plastbåtar kommer blästringen att ske tidigt i september 2017. Passa på att blästra nu, skicka en anmälan till klubbhuset@albano.se.

VINTER

Det är vinter, vilket brukar innebära att det kommer snö ibland. Titta till din båt regelbundet och städa av snö som tynger ner presenningen.

ÄNDRINGAR

Har du bytt adress, telefonnummer eller e-postadress? Skicka ett e-postmeddelande till klubbhuset@albano.se. Vill du ändra eller avsluta ditt medlemskap, använd formuläret på webbsidan.

GOD JUL

Vi vill tillönska alla medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år!

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen