… även kallad ABK

Albano Båtklubb har till ändamål att som en allmännyttig ideell förening på uppdrag av sina medlemmar främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap, i egen regi eller tillsammans med annan båtklubb anordna navigations-, säkerhets-, sjömanskap- och annan utbildning med anknytning till båtlivet, verka för att klubbens barn och ungdomar erbjuds möjlighet till meningsfull fritid i klubbens regi och verka för en god miljö.

Albano Båtklubb är en förening för människor intresserade av båtliv. Här tar vi hand om vår egen båt, tar ansvar för den och förhoppningsvis kan vi hjälpa och inspirera andra att göra samma sak med sina respektive farkoster. Vi är inte en marina där man lämnar in sin båt och låter andra avgöra hur den ska skötas. I medlemskapet ingår även ett kollektivt ansvar, som vi visar genom att gå nattvakt och skydda våra klubbkamraters båtar, precis som de skyddar din. Vi städar hamnen och klubbholmen och ställer upp med vår speciella kompetens för att hjälpa till när något behöver göras. Vi är alla kamrater tillsammans och gör vad vi kan för klubbens bästa.

Klubben grundades 1921 och är belägen vid den södra delen av Brunnsviken, som tillhör Nationalstadsparken, där även Hagaparken, som ligger mitt emot, ingår. Vi är totalt ungefär 170 medlemmar, varav 120 aktiva med lika många båtar. Utöver Albano Båtklubb finns ytterligare tre båtklubbar i Brunnsviken: Haga Båtklubb, Stallmästaregårdens Båtsällskap och Segelsällskapet Brunnsviken.

Som medlem i Albano Båtklubb får du del i en klubbgemenskap som berikar och förenklar ditt båtägande. Du får tillgång till bland annat:

  • Sommar- och vinterplats
  • Upptagning och sjösättning med egen Sublift
  • Klubbhus med gemenskap året runt
  • Miljöstation i hamnen
  • Egen vakthållning
  • Egen klubbholme i skärgården

ABK är organiserad i Saltsjön-Mälarens Båtförbund, som i sin tur tillhör Svenska Båtunionen.

ABK är certifierad som Säker Hamn av försäkringsbolaget If, vilket ger 25 procents rabatt på båtförsäkringen. Läs mer om ABK här.
Säker hamn

Svenska Sjö