Styrelse, revisorer, valberedning och andra funktionärer 2022

Styrelse

Ordförande
Patrik Östberg

Sekreterare
Pirjo Demelou

Kassör
Magnus Eklund

Hamnkapten
Jenny Sjöborg

Vice hamnkapten
Jörgen Sundbaum

Nattvaktsansvarig
Jan Rudi

Klubbholmsintendent
Kim Antonsen

Vice klubbholmsintendent
Christer Sjöborg

Ansvarig för sjö/torrsättning
Bernt Olander

Hjälpreda
Göran ”Bamse” Hansson

(Håll markören över namnet för att se bild, logga in för att se telefonnummer.)

Du når oss enklast genom att skicka e-post till klubbhuset, adress i vänsterspalten.


Revisorer

Revisor
Göran Larsson

Revisor
Thomas Andersson

Revisorssuppleant
Lars Thorell


Valberedning

Sammankallande
Anders Reuterswärd

Ledamot
Hugo Hildingsson

Ledamot
David Fuentes