NYHETSBREV 1/2018 (26 februari 2018)

ÅRSMÖTET

Vi har nyligen haft årsmöte, där en stor del av styrelsen omvaldes och därmed är oförändrad sedan föregående år. Fullständigt protokoll kommer, så snart det justerats, som vanligt att finnas att läsa på webbsidan, där ni hittar samtliga protokoll under rubriken Dokument i menyn Medlemmar.

 

HÖJD MEDLEMSAVGIFT

Någon vecka efter novembermötet bestämde sig Idrottsnämnden i Stockholms stad plötsligt för att höja hyran för våra pontonbryggor till nästan det dubbla. Med anledning av detta beslutade årsmötet om en höjning av våra avgifter. Medlemsavgiften går upp från 1300 kronor till 2000 kronor och kvadratmeteravgiften höjs från 220 kronor till 250 kronor.

Årets fakturor har gått ut till samtliga medlemmar. De flesta får fakturan via e-post, kolla din skräppost om du inte fått den och hör av dig om den saknas.  Vi vill påpeka att betalning ska göras senast sista mars. Den som inte har betalat sin avgift i tid har enligt stadgarna valt att lämna klubben! Behöver du av något skäl anstånd eller uppdelning av betalningen krävs att du kontaktar kassören eller ordföranden i god tid före sista mars (ansökan om detta ska enligt stadgarna vara skriftlig, men e-post går bra).

Observera också att vi numera utnyttjar OCR-nummer för inbetalningen. Detta ska användas, eftersom det minskar kassörens redan höga arbetsbelastning. Skulle fakturan mot förmodan innehålla något fel, kontakta styrelsen. Vi krediterar då hela fakturan och skickar en ny – med nytt OCR-nummer.

 

NATTVAKTSBOKNING

Det är snart dags att boka årets nattvaktspass. Aktiva medlemmar under 70 år är skyldiga att genomföra två nattvaktspass under året och bokningen hålls öppen under mars månad.

  • Bokning av nattvaktspass görs via vårt medlemsregister hos Svenska Båtunionen, https://bas.batunionen.se.
  • Nattvaktsbokningen är öppen från 1 mars till 31 mars. För bokning utanför denna period, kontakta styrelsens nattvaktsansvarige, Lars Thorell.
  • Varje nattvaktspliktig medlem ska boka två pass, av vilka maximalt ett får vara en fredag.
  • De som inte bokar sina nattvaktspass kommer att tilldelas lediga nätter, utan pardon.

Se också vår hamnordning för mer information.  Instruktioner för nattvaktstjänsten finns här: https://www.albano.se/medlemmar/nattvakt (inloggning krävs).

Om du har problem med inloggning eller någonting annat, kontakta styrelsen på denna e-postadress, så får du snabb hjälp.

 

BOTTENFÄRG

Den 1 december var Happy Boat på plats i hamnen och mätte bottenfärgen på samtliga upplagda båtar, på kommunens bekostnad. Enligt beslut av årsmötet finns en lista med mätresultaten uppsatt på anslagstavlan. På denna anges båtens medelvärden för koppar, zink, tenn och bly.

Enligt tidigare beslut på medlemsmöte ska alla båtar i klubben vara fria från giftig bottenfärg vid utgången av år 2021, så det finns många som måste börja fundera på att rengöra sina bottnar. Men ni som har kvarvarande tenn på era båtbottnar måste vara medvetna om att ni begår ett lagbrott (miljöbalken) redan nu om ni sjösätter er båt. Det innebär nämligen att det finns kvar rester av det oerhört giftiga ämnet TBT, som förbjöds redan 1989. Sedan 2008 gäller totalförbud mot förekomst av bottenfärger som innehåller TBT på alla svenska fartyg, oavsett storlek och trafik. Det är inte bara förbjudet att applicera bottenfärger som innehåller TBT, utan det får inte alls förekomma på skroven.

Det finns många sätt att avlägsna bottenfärg, till exempel genom slipning eller med hjälp av färgborttagningsmedel och skrapning. Dessa metoder är godkända enligt vår miljöinspektör hos Stockholms stad, under förutsättning att alla som använder dem har erforderlig skyddsutrustning (overall, handskar, andningsmask) och att avfallet samlas upp och spridning till närmiljö och andra människor förhindras (presenning, plastskydd, uppsamlingspåse).  Avfallet räknas som färg och kan lämnas i vår miljöstation.

Det bekvämaste och mest effektiva sättet är blästring. Vi har redan blästrat ett antal båtar i två omgångar med stöd av Länsstyrelsens Lova-bidrag. Det blir ytterligare en blästringsomgång i september, där ni kan räkna med att få en del av kostnaden i bidrag. Till höstens blästring prioriteras tennbåtarna! I andra hand kommer de med extremt höga värden för koppar och zink (>5000). Anmäl er med ett e-postmeddelande till klubbhuset@albano.se.

Bly är ett kapitel för sig. Det är också mycket giftigt, men finns bara på våra träbåtar, som en gång i tiden målades med blymönja. Träbåtar kan inte blästras, utan här är det slipning eller skrapning som gäller.

Vi vill att alla som väljer annan bottenrengöring än blästring informerar styrelsen om detta – samt när det är genomfört.

 

VÅRA PARKERINGSPLATSER

Som förhoppningsvis alla redan är medvetna om har vi inte längre kvar det område utanför staketet som vi använt som parkeringsplatser. Dessa platser är från årsskiftet avgiftsbelagda! Betala för er parkering utanför området för att slippa böter eller parkera innanför staketet i den mån det är möjligt.

Från och med i år inför vi också ett parkeringskort inne på hamnområdet. Detta ska placeras synligt under vindrutan och skälet är att vi ska kunna se att en bil är behörig att stå hos oss, samt kunna komma i kontakt med ägaren vid problem eller behov av flyttning. Korten administreras av Göran ”Bamse” Hansson, kontakta honom när ni är på plats i hamnen. På kortet står endast medlemsnummer, inte namn. Har ni gäster med er i båten, som också parkerar på hamnplan, lägg en lapp med samma nummer i den bilen.

 

ELMÄTARE

Vi har tyvärr fortfarande dålig kontroll över elmätarna – trots goda intentioner blev alla inte avlästa under höstens upptagningar. Vi har inte heller fullständiga uppgifter på vem som har vilken mätare, detta gäller särskilt de senast tillkomna. Vi skulle därför vilja att samtliga som har en elmätare rapporterar in mätarställning och serienummer (inte det ABK-nummer som en del mätare har) till klubbhuset@albano.se.

 

VINTERKONTROLL

Vintern är inte över än. Du tittar väl till din båt då och då och borstar av snö från presenningen?

 

SJÖSÄTTNING
2018 års ordinarie sjösättningar äger rum från 21 april till 13 maj i enlighet med vad som meddelades redan i höstas i samband med upptagningen. Era sjösättningsdatum finns schemalagda i BAS sedan i december – det är bara att logga in och kolla om ni är osäkra.

 

MEDLEMSKORT

Nya medlemskort med årets datum och annan viktig information kommer så småningom att finnas att hämta i klubbhuset – så snart styrelsen haft möte och bestämt årets kalendarium. Kalendariet kommer förstås också att finnas på www.albano.se.

 

ÄNDRINGAR
Har du bytt adress, telefonnummer eller e-postadress? Har du kanske till och med planer på att byta båt måste du vara medveten om att du måste kontakta styrelsen först. Vi vill ha alla ändringar skriftligt – skicka ett e-postmeddelande till klubbhuset@albano.se. Det finns numera också möjlighet att själv anmäla ändringar i BAS – en sådan ändring måste godkännas av styrelsen innan den träder i kraft. Vill du ändra eller avsluta ditt medlemskap, använd formuläret på webbsidan.

 

INLOGGNING

Du har väl koll på att vi har en webbplats med massor av användbar information: www.albano.se. En hel del av informationen är bara tillgänglig för medlemmar efter inloggning. Vi har dessutom en sluten Facebook-grupp för medlemmar, där det dyker upp en del information och där du kan hålla kontakt med dina klubbkamrater.

Vi upprepar den information som står i alla nyhetsbrev och som alla redan borde känna till:

BAS – alla har en personlig inloggning. Ett nytt lösenord kan beställas på inloggningssidan (https://bas.batunionen.se) om du glömt det.

Albano.se – inloggningen är gemensam för alla. Användarnamn: abk  Lösenord: abk05

Hamnens wi-fi –  Hej hopp ABK!

 

BÅTMÄSSA

Lördagen den 4 mars öppnar Allt för Sjön! Vi ses väl där? Delar av styrelsen kommer att finnas på plats lördagen den 10 mars för att få utbildning i SBU:s regi på Stora båtklubbsdagen.

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen