NYHETSBREV 2/2019 (13 juni 2019)

MIDSOMMAR

Snart är det midsommar. Bästa stället i skärgården att fira midsommar är på vår klubbholme! Firandet börjar klockan 10 på midsommarafton och pågår i flera dagar.  Det händer massor med saker och brukar vara mycket trevligt. Börja planera färden redan nu! De flesta brukar anlända på torsdagen.

Se mer information och schema här:

https://www.albano.se/medlemmar/kalender/  

Har du aldrig varit på klubbholmen är det dags nu. Position och mer information här:
https://www.albano.se/klubbholmen/

Mycket välkomna!

KLUBBHOLMEN

Alla är hjärtligt välkomna till vår fina klubbholme under hela båtsäsongen! Vi ber er dock lämna plats på Knuttebryggan (den långa bryggan) vid två tillfällen. Den 9 juli kommer Saga-klubben på besök med ett antal båtar under sin eskader och den 26 och 27 juli har Oxelöklubben träff och fest.

Den 3 augusti är det kräftknytis och den 7 september arbetshelg med surströmmingsknytis.

SWISH

Swish är ett förträffligt betalningssätt och kassören påpekar att det gärna får användas för småbetalningar till klubben. ABK:s Swish-nummer är: 123 326 21 51.

PARKERING

Bilar som ställs på hamnplan måste ha ett parkeringstillstånd med medlemsnummer under vindrutan. Detta är för att vi ska kunna få tag på ägaren om behov uppstår att till exempel flytta bilen. Om du har gäster med på båtturen kan dessa också parkera om en lapp med samma medlemsnummer läggs fram. Se till att du parkerar så att du inte hindrar Doppingens framfart till och från upptagningsrampen och inte står i vägen på annat sätt. Saknar du parkeringstillstånd, kontakta styrelsen eller Bamse.

Passiva medlemmar får ej utnyttja hamnplan som parkeringsplats utom vid tillfälliga besök.

NATTVAKT

Vi påpekar att nattvakten är den viktigaste skyldighet du har som medlem och att förseelser inte ses med blida ögon. Ett nattvaktspass ska vara minst åtta timmar långt och fullgöras mellan klockan 21 och 09. Tiden räknas från första streckkodsmarkeringen till den sista. Dessutom ska regelbunden rondering utföras. De nyligen beslutade extra avgifterna vid förkortat pass tillämpas.

BÅTVAGNAR

Som vi meddelat åtskilliga gånger gäller ovillkorligen att samtliga båtvagnar som förvaras på hamnplan ska vara tydligt märkta med namn och telefonnummer, samt absolut inte får vara låsta! Vi måste kunna få tag på ägaren eller flytta vagnen vid behov. Det syndas rejält mot detta. Flytta vagnen någon annanstans om ni inte vill följa våra regler.

REN BÅTBOTTEN

Vi påminner om att alla båtar i ABK enligt beslut på medlemsmöte måste vara fria från giftfärg vid utgången av år 2021. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till höstens blästringsomgång, som blir den sista med LOVA-bidrag. Båtar med med tenn på skrovet (se mätlistan på anslagstavlan) måste avlägsna sin bottenfärg omedelbart, eftersom det är olagligt att ens ha sådana båtar i vattnet. Några officiella gränsvärden för hur mycket tenn som får finnas på skrovet finns inte, men miljöförvaltningen i Stockholms Stad har under våren utkommit med ett rådgivande referensvärde. Båtar med en tennhalt överstigande 100 μg/cm2 bör saneras snarast.

En del av kostnaden för blästring och egen epoximålning av botten ersätts av det LOVA-bidrag vi har erhållit från Länsstyrelsen, så långt det räcker. Skicka ett e-postmeddelande för anmälan!  Tennbåtar prioriteras.

Ni som har träbåtar måste välja någon annan metod än blästring, det vill säga slipning eller skrapning. Spärrfärg är inte att rekommendera och myndigheterna avråder. Se vad vårt båtförbund SMBF skriver om detta här: http://jbs.nu/wp-content/uploads/2019/05/Nyhetsbrev-maj.pdf.

SÄKER HAMN

Albano Båtklubb är en av försäkringsbolaget If certifierad Säker Hamn tack vare att vi jobbar aktivt med att förebygga stöld och skador. Att arbeta för en tryggare hamn lönar sig – och därför ger If också 25 procents rabatt på alla båtförsäkringar. Läs mer om Säker Hamn och räkna pris med rabatt här.

Hos If kan du välja mellan vanlig båtförsäkring eller den mer utökade Stor Båtförsäkring. Det är samma grundskydd i båda försäkringarna, men med Stor Båtförsäkring får du ett extra skydd för båten och de ombord. Till exempel ingår ett extra maskinskydd för motorer yngre än tolv år och alla ombord har en olycksfallsförsäkring.

Du kan också få prisuppgift genom att ringa 0771-655 655 eller e-posta kundservice@if.se. Har du redan din båt försäkrad hos If? Meddela bolaget via telefon eller e-post så lägger de in rabatten.

SOMMAR PÅ SJÖN!

Det blev tyvärr mycket förmaningar i detta nyhetsbrev, men vi avslutar positivt. Vi önskar alla medlemmar en underbar båtsommar! Vi kanske ses vid bryggorna på klubbholmen?

Med vänliga hälsningar
Styrelsen